Tune to Eb
INTRO | Am Em | F G C |
INTRO | Am Em | F G C |

Am 
กูเคยบอกมึงแล้ว 
 
 
Em 
กูเคยเตือนมึงแล้ว
 
ว่าอย่า
F 
ยุ่งกับผู้ห
G 
ญิงคน
C 
นี้
Am 
กูบอกมึงจักเทื่อ 
 
 
Em 
ว่ามันคนบ่ดี
 
ว่าผู้ห
F 
ญิงคนนี้ 
 
มันหลา
G 
ยใจ..

 
กะกูฮักเขาแม๊ห
C 
มอ 
 
กะกูฮักเขาเหมิ
Em 
ดใจ
 
สิให้กูเฮ็ดจั๋งไ
F 
ด๋ 
 
ในเมื่อหัวใจกู
G 
มีแต่เขา
 
กะกูตัดใจบ่
C 
ได้ 
 
กูอยากสิลืมเข
Em 
าไป
 
อยากสิเอาเขาออกจาก
F 
ใจ 
 
แต่กูก็เฮ็ด
G 
บ่ได้
 
กูบอกมึงแล้วบ่ฟัง..
 

INSTRU | Am Em | F G C |

Am 
กูเคยบอกมึงแล้ว 
 
 
Em 
กูเคยเตือนมึงแล้ว
 
ว่าอย่า
F 
ยุ่งกับผู้ห
G 
ญิงคน
C 
นี้
Am 
กูบอกมึงจักเทื่อ 
 
 
Em 
ว่ามันคนบ่ดี
 
ว่าผู้ห
F 
ญิงคนนี้ 
 
มันหลา
G 
ยใจ..

 
กะกูฮักเขาแม๊ห
C 
มอ 
 
กะกูฮักเขาเหมิ
Em 
ดใจ
 
สิให้กูเฮ็ดจั๋งไ
F 
ด๋.. 
 
ในเมื่อหัวใจกู
G 
มีแต่เขา
 
กะกูตัดใจบ่
C 
ได้ 
 
กูอยากสิลืมเข
Em 
าไป
 
อยากสิเอาเขาออกจาก
F 
ใจ 
 
แต่กูกะเฮ็ด
G 
บ่ได้
 
กูบอกมึงแล้วบ่ฟัง..
 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | C | Em | F | G | G |

 
กะกูฮักเขาแม๊ห
C 
มอ 
 
กะกูฮักเขาเหมิ
Em 
ดใจ
 
สิให้กูเฮ็ดจั๋งไ
F 
ด๋ 
 
ในเมื่อหัวใจกู
G 
มีแต่เขา
 
กะกูตัดใจบ่
C 
ได้ 
 
กูอยากสิลืมเข
Em 
าไป
 
อยากสิเอาเขาออกจาก
F 
ใจ 
 
แต่กูก็เฮ็ด
G 
บ่ได้
 
กูบอกมึงแล้วแม่นบ่..
 

INSTRU | C | Em | F | G |

 
กะกูตัดใจบ่ไ
C 
ด้ 
 
ให้มึงฟ้าวเฮ็ดใจ
 
กูอยากสิลืมเ
Em 
ขาไป 
 
ให้กลับมาเป็นคนใหม่
 
อยากสิเอาเขาออกจา
F 
กใจ 
 
แต่กูกะเฮ็ด
G 
บ่ได้..

Am 
กูเคยบอกมึงแล้ว 
 
 
Em 
กูเคยเตือนมึงแล้ว
 
ว่าอย่า
F 
ยุ่งกับผู้ห
G 
ญิงคน
C 
นี้..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites