สลักจิต ป๊อบ ปองกูล feat. ดา Endorphine


Tune to Eb
INTRO | C | C G | Am | G |

 
จากวันนั้
นก็นาน..
 
มันนานแสนนานที่เราได้แย
Am 
กทาง
 
เรื่องราวของเรามันควรจบลง
อย่างสวยงาม..  
Em 
 
เมื่อเราต่างเดินทางไปพ
Dm7 
บ..คนที่แสน
ดี

 
แต่แม้
จะนาน..
 
ยังดูเหมือนมีบางอย่างที่ฝัง
Am 
ในใจ
 
ร่องรอยความรักที่เธอได้ทิ้ง
มันเอาไว้
 
ไม่เค
Em 
ยจางจากใจสัก
Dm7 
ที.. 
 
อู้..

 
เจ็บแทนเข
าทุกครั้ง ทุกครั้ง ทุกครั้ง
 
ที่ยังคงคิด
Fm 
ถึงเธอ
 
อ้อมกอดเข
Em 
าจะแน่นเท่าไร 
 
ยังอดนึก
Am 
ถึงเธอไม่ได้
 
ผิดกับเข
ากี่ครั้ง กี่ครั้ง กี่ครั้ง
 
ที่ยังซ่อนเธ
Em 
อเอาไว้.. 
 
แม้
Dm7 
จะลึกเท่าไร

 
ยังแอบนัดพบเจอกับเธ
อ..บางคืนในฝัน..
 
แอบอิงซบบนเงาของเธ
Am 
อ..ในอ้อมกอดเขา
 
แม้นานเท่าไ
รไม่เค
ยได้พบเจอ
 
ก็ไม่เค
Em 
ยเลือนลบเธอไป..จากควา
Bb 
มทรงจำ..
 
แอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ..
 

 
ใจ
เรานะใจ 
 
ใยจึงไม่เคยฟัง
 
ใจ
Am 
เรานะใจ 
 
อย่าทำใครให้เจ็บช้ำ
 
นที่ควรจะลืม 
 
แต่ทำไม
Em 
หัวใจยิ่งจำ
 
กลับไปคิ
Bb 
ดถึงเธอซ้ำ ๆ ..

 
ไม่ได้ร่ำร้
องให้เธอกลับมา 
 
เข้าใจดี
Fm 
ที่ต้องเลิกรา
 
ไม่ได้อาวร
Em 
ณ์ 
 
ไม่โทษชะตา
 
เดินมาไก
Am 
ลจากวันที่ลา

 
แค่เพียงเสี้
ยวนาที..ของในบาง
Em 
ราตรี
 
ได้ยินเสีย
Dm7 
งของเธอในยามนิทร

 
ยังแอบนัดพบเจอกับเธ
อ..บางคืนในฝัน..
 
แอบอิงซบบนเงาของเธ
Am 
อ..ในอ้อมกอดเขา
 
แม้นานเท่าไ
รไม่เค
ยได้พบเจอ
 
ก็ไม่เค
Em 
ยเลือนลบเธอไป..จากควา
Bb 
มทรงจำ..
 
แอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ..
 

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | Em | Bb | G |

 
ยังแอบนัดพบเจอกับเธ
อ..บางคืนในฝัน..
 
แอบอิงซบบนเงาของเธ
Am 
อ..ในอ้อมกอดเขา
 
แม้นานเท่าไ
รไม่เค
ยได้พบเจอ
 
ก็ไม่เค
Em 
ยเลือนลบเธอไป..จากควา
Bb 
มทรงจำ..
 
แอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ..
 

 
สบตาเขาบางทียังเผล
อ..คิดว่าเธอมองฉัน
 
ได้ยินเสียงเพลงรักของเธ
Am 
อ..ในใจซ้ำ 
 
 
รู้ดีเราคงไม่มี
วันพบเจอ
 
แต่ไม่เค
Em 
ยเลือนลบเธอไป 
 
จากควา
Bb 
มทรงจำ..
 
แอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ..
 

OUTRO | C | C | Am | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites