คองถ่า อาร์ท ณัฐฐ์ฐนนท์ พันธุ์ไทย


INTRO | C | Em | F | G | G |

C 
ดึกก้อนหัวใจขึ้นฟ้า 
 
ใส่
Em 
พญาแถน
 
สิผูกส
F 
ายแนมจ่อง 
 
ฮ้องเอิ้นเจ้า
G 
มา
 
คั่นบ่ให้
C 
หา 
 
คั่นบ่ใ
Em 
ห้ฮ่วมหอ
Am 
งึดแท้น้อ 
 
 
Em 
พอได้อ้าง
F 
วาสนา 
 
 
Em 
เคิงๆกลางๆ
 
ถึงสิ
Dm 
ฮักปานใด๋กะหย่างไ
F 
ปจาก
G 
กันอ
C 
ยู่ดี

 
เมฆดำ
Dm 
ลอยขึ้นฟ้านภาเป
G 
ลี่ยนเป็นค่ำ
 
คือจั่ง
F 
คนใจดำ 
 
ที่
Em 
เคยฮักถิ่ม
 
เบิดเว
Dm 
ลาอาทิตย์ส่อง 
 
 
Em 
ลงหม่องนี้
 
เจ้าจึงห
F 
นีไปหม่องใหม่ 
 
เหลือไว้แค่
G 
น้ำตา

 
เจ็บแป๋ต
C 
ายเมื่อเจ้าไป
 
ได้แค่
Em 
แนมส่งทาง 
 
หวัง
F 
ว่าเจ้าสิไป
G 
ดี
 
ย้อนความ
Am 
ฮักที่
Em 
มี 
 
ให้เ
F 
จ้าอ้ายจั่งทรม
G 
าน
 
เจ็บแป๋ต
C 
าย 
 
มื้อ
Em 
นี้
 
ทุกลมหายใ
F 
จอ้ายสั่นสะท้
G 
าน
 
ยัง
Am 
หวังว่าเจ้า 
 
สิ
Em 
คิดฮอดกัน
 
อ้ายยังค
F 
องถ่ามื้อต่าว
G 
คืนของเจ้าเด้
C 
อหล่า

INSTRU | C Em | F G |
INSTRU | Am Em | F G |
INSTRU | C Em | F G |
INSTRU | Am Em | F G | G |

 
เมฆดำ
Dm 
ลอยขึ้นฟ้านภาเป
G 
ลี่ยนเป็นค่ำ
 
คือจั่ง
F 
คนใจดำ 
 
ที่
Em 
เคยฮักถิ่ม
 
เบิดเว
Dm 
ลาอาทิตย์ส่อง 
 
 
Em 
ลงหม่องนี้
 
เจ้าจึงห
F 
นีไปหม่องใหม่ 
 
เหลือไว้แค่
G 
น้ำตา

 
เจ็บแป๋ต
C 
ายเมื่อเจ้าไป
 
ได้แค่
Em 
แนมส่งทาง 
 
หวัง
F 
ว่าเจ้าสิไป
G 
ดี
 
ย้อนความ
Am 
ฮักที่
Em 
มี 
 
ให้เ
F 
จ้าอ้ายจั่งทรม
G 
าน
 
เจ็บแป๋ต
C 
าย 
 
มื้อ
Em 
นี้
 
ทุกลมหายใ
F 
จอ้ายสั่นสะท้
G 
าน
 
ยัง
Am 
หวังว่าเจ้า 
 
สิ
Em 
คิดฮอดกัน
 
อ้ายยังค
F 
องถ่ามื้อต่าว
G 
คืนของเจ้าเด้
C 
อหล่า

 
เจ็บแป๋ต
C 
ายเมื่อเจ้าไป
 
ได้แค่
Em 
แนมส่งทาง 
 
หวัง
F 
ว่าเจ้าสิไป
G 
ดี
 
ย้อนความ
Am 
ฮักที่
Em 
มี 
 
ให้เ
F 
จ้าอ้ายจั่งทรม
G 
าน
 
เจ็บแป๋ต
C 
าย 
 
มื้อ
Em 
นี้
 
ทุกลมหายใ
F 
จอ้ายสั่นสะท้
G 
าน
 
ยัง
Am 
หวังว่าเจ้า 
 
สิ
Em 
คิดฮอดกัน
 
อ้ายยังค
F 
องถ่ามื้อต่าว
G 
คืนของเจ้าเด้
C 
อหล่า

OUTRO | Dm G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites