ชาวนาอาลัย คนด่านเกวียน


INTRO | Gm | F | Eb | Gm |
INTRO | Gm | Gm |

 
เสียงสวดคาถาภาษา
Gm 
บาลี
 
ในงานศพทิด
Cm 
จันดี 
 
ที่โศรก
Gm 
ศัลย์
 
สวดส่งวิญญาณเขาให้ไป
Cm 
สู่สวรรค์
Gm 
 
ท่ามกลางกลิ่นควันธูปเทียนคละค
D7 
ลุ้ง

 
ลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชา
Gm 
วนา
 
ทุกคนต่างหลั่ง
Cm 
น้ำตา 
 
คาท้อ
Gm 
งทุ่ง
 
ผืนนาย่อยยับขาดคนเฝ้า
Cm 
คอยปรับปรุง
Gm 
 
เพื่อนบ้านมามุง.
D7 
..เพื่อไว้อาลัย

INSTRU | Gm Bb | Cm Eb |

Gm 
  หนังต้องแอกข้าว
Eb 
ไถ 
 
ใครจะฝั้น
Gm 
  คราดและไถหักลงสะบั้น
 
  
Bb 
ไถ..
Cm 
ไม่..
Gm 
ไหว..
 
  คันนาที่กิ่วใครเล่าจะ
Cm 
ขุด..ดินใส่
Gm 
  ควายน้อยเกิดใหม่.
D7 
..ใครจะผูกสนตะพาย

INSTRU | Gm | F | Eb | Gm |

 
ปล่อยให้ลูกเมียอยู่กับท้อ
Gm 
งนา
 
เหมือนดังเอามือ
Cm 
กุมตา
Bb 
หมด..
Cm 
ความ..
Gm 
หมาย
 
จะมีก็แต่ผู้เป็นลูก
Cm 
ชาย
 
ไว้สืบเชื้อ
Gm 
สาย..
D7 
 
ชาวนาต่อไป..

INSTRU | Gm | F | Gm | Eb |
INSTRU | Gm | F | Eb | Eb |
INSTRU | Gm | Eb | Ab | Gb | F | F |
INSTRU | Gm Bb | Cm Eb |

Gm 
  หนังต้องแอกข้าว
Eb 
ไถ 
 
ใครจะฝั้น
Gm 
  คราดและไถหักลงสะบั้น
 
  
Bb 
ไถ..
Cm 
ไม่..
Gm 
ไหว..
 
  คันนาที่กิ่วใครเล่าจะ
Cm 
ขุด..ดินใส่
Gm 
  ควายน้อยเกิดใหม่.
D7 
..ใครจะผูกสนตะพาย

OUTRO | Gm | F | Gm | Eb |
OUTRO | Gm | F | Eb |
OUTRO | Gm | F | Gm | Eb |
OUTRO | Gm | F | Eb |
OUTRO ( Fade out.. )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites