บ๊ายบาย เจี๊ยบ นิสา ft. ลำไย ไหทองคำ, Sophana


 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
บ๊าย
Gm 
บาย 
 
ก็แ
Cm 
ล้วกัน..

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm | ( 4 Times )

Ab 
  ไผสิว่าฮักแท้คือยิงสล็อต
Bb 
  ยิงบาดแรกบาดสองพ้อแจ็กพอต
 
  
Gm 
โอ๊ยความฮักบ่ง่ายปา
Cm 
นนั้น
Ab 
  คบกับเฮาดีๆ 
 
คุยกับเขาในไลน์
Bb 
  ติดลมเขาอ้อยต้อยจะให้เราทำไง
 
  
Gm 
โอ๊ย.. 
 
ได้แต่
Cm 
ทำใจ

 
เซา
Ab 
ฮัก เขาเซากอด เซาถอด เซา
Bb 
จูบ
 
เซาหอม เซาดอม เซาดม  
Gm 
ฮักแรกๆ 
 
กะหวาน
 
ตอนนี้มัน
Cm 
ขมหวานต้นจืดปลาย

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน..

Ab 
โอ๊ย 
 
หัวใจขอ
Bb 
งน้อง
 
สิขาด
Gm 
รอนๆ 
 
ย้อนอ้าย
Cm 
บ่ฮัก
Ab 
คือเฮ็ดคักแ
Bb 
ท้น้อ
 
ควงเขา
Gm 
มาพ้อ 
 
ต่อหน้า
Cm 
กันคัก

Ab 
หักห้ามใ
Bb 
จบ่ทัน
 
เจ็บกระ
Gm 
ทันหัน 
 
บ่ได้
Cm 
ตั้งโต
Ab 
ลืมชู้ผู้ฮั
Bb 
กหอม
 
ตัวน้องต้อง
Gm 
ยอม 
 
พ่ายฮักให้
Cm 
คนใหม่

Ab 
เออ เฮอะ เออ เอ่อ เออ เอิง
Bb 
เออ เออ เฮอะเออเอิงเออ
Gm 
โอ้ ละน้อ โฮะ โอล
Cm 
ะน้อ

Ab 
เออ เฮอะ เออ เอ่อ เออ เอิง
Bb 
เออ เออ เฮอะเออเอิงเออ
 
โอ้ล
Gm 
ะน้อ 
 
เจ็บคั
Cm 
กแท้น้อ

 
ทีแ
Ab 
รกๆ 
 
ก็บอกรักจริง
 
คำของเ
Bb 
ธอที่เอามาอ้อนหญิง
 
ให้
Gm 
ตายใจ 
 
แล้ว
Cm 
ก็ทิ้ง
 
พี่บ
Ab 
อกไม่ได้หลอก 
 
พี่ก็จูบ
 
พี่ก็ก
Bb 
อด พี่ก็ถอด พี่ก็จาก
 
จา
Gm 
กไป 
 
ไม่เห
Cm 
ลียวแล

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน..

 
คนจะ
Ab 
ไปคนที่มันคิดที่จะนอก
Bb 
ใจ
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบายเด้อ
Cm 
อ้ายจ๋า..

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |

 
คั่นเขาบ่ฮักสิจมปลักหยัง
Ab 
เด้หล่า
 
เขาบ่ฮักสิอกหักหยัง
Bb 
เด้หล่า
 
แคร์เขาหยังกับคนที่มันบ่
Gm 
เห็นค่า
 
หันมาแล้วกะ
Cm 
ลั้นลา

ลืมสาคำสัญญาเก่าๆ
 
กับเ
Ab 
ขาคนนั้นที่มันบ่ดี
Bb 
ฮักแท้ๆ ที่มันบ่มี  
Gm 
คนที่มันบ่ฮักอิหลี
 
ให้เจ้า
Cm 
หนีไป 
 
หนีไป

 
หาคนใหม่
Ab 
สาคนที่เขาแลเลียว
 
คนใหม่
Bb 
สาคนที่เขาฮักเดียว
 
โอ โฮะ  
Gm 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
Cm 
โอ

 
เจ็บแบบ
Ab 
นี้บ่โดนมันก็จะหาย
 
เจ็บแบบ
Bb 
นี้มันคงบ่ถึงขั้นตาย
 
คนแบ
Gm 
บนี้เฮาคงต้อง Say good  
Cm 
bye

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน..

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน

 
คนจะ
Ab 
ไปคนที่มันคิดที่จะนอก
Bb 
ใจ
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบายเด้อ
Cm 
อ้ายจ๋า..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites