รักนี้วัวชน บ.เบิ้ล สามร้อย


INTRO | Em | D | Em | D |

Em 
  เกิดมาเป็นช
D 
าย 
 
ก็ต้องเคยชก
Em 
  เกิดเป็นวัว
D 
ชน 
 
ต้องชนต้องสู้
Em 
  ศักดิ์ศรีของ
D 
วัว 
 
ศักด์ศรีของกู
Em 
  ไม่เคยยอมใ
D 
ครหน้าไหนเข้า
Em 
มา
D 

Em 
  จากสายพันธุ์
D 
ดี 
 
สายพันธุ์พ่อแม่
Em 
  ก็ต้องมี
D 
แพ้ 
 
แม้ดีแค่ไหน
Em 
  มันเป็นเกมส์กี
D 
ฬา 
 
ที่เดิมพันด้วยใจ
Em 
  วัวมึงดีแค่ไ
D 
หน 
 
เดี๋ยวต้องลอง
Em 
แล
D 

C 
  สมิงแทงข้
D 
าง 
 
น้ำตาลแทง
Em 
หน้า
C 
  เอาเลยลูก
D 
ข้า 
 
ชนมันอย่า
Em 
ถอย
C 
  จิตใจเดิม
D 
พัน 
 
ไม่มากก็
Em 
น้อย
C 
  ขอเพียงได้ห
D 
รอย 
 
ศึกแห่งศักดิ์
B 
ศรี

C 
รุกๆ 
 
มันเข้า
Em 
ไป
 
ชนด้วยหัวใ
C 
จ 
 
อย่าห
D 
นีลูก
Em 
พ่อ
Em 
กำลังวังชาที่
C 
พ่อ
 
ฝึกเลี้ยงเจ้า
D 
มา 
 
อยู่เป็นแรม
B 
ปี
Em 
อย่าให้ต้องอาย
G 
คน
 
แล้วชนชน
D 
ชน 
 
สนามศักดิ์
Em 
ศรี
Em 
อย่าจงอย่าถอย
G 
หนี
 
สู้ไป สู้ไ
D 
ป 
 
สู้ไ
B 
ป 
 
ให้สุ
Em 
ดใจ

Em 
ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย
 
ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย
 

INSTRU | Em | Em C D | Em | Em C D |
INSTRU | C | D | B | B |

C 
  สมิงแทงข้
D 
าง 
 
น้ำตาลแทง
Em 
หน้า
C 
  เอาเลยลูก
D 
ข้า 
 
ชนมันอย่า
Em 
ถอย
C 
  จิตใจเดิม
D 
พัน 
 
ไม่มากก็
Em 
น้อย
C 
  ขอเพียงได้ห
D 
รอย 
 
ศึกแห่งศักดิ์
B 
ศรี

C 
รุกๆ 
 
มันเข้า
Em 
ไป
 
ชนด้วยหัวใ
C 
จ 
 
อย่าห
D 
นีลูก
Em 
พ่อ
Em 
กำลังวังชาที่
C 
พ่อ
 
ฝึกเลี้ยงเจ้า
D 
มา 
 
อยู่เป็นแรม
B 
ปี
Em 
อย่าให้ต้องอาย
G 
คน
 
แล้วชนชน
D 
ชน 
 
สนามศักดิ์
Em 
ศรี
Em 
อย่าจงอย่าถอย
G 
หนี
 
สู้ไป สู้ไ
D 
ป 
 
สู้ไ
B 
ป 
 
ให้สุ
Em 
ดใจ

Em 
รัก รักนี้ วัว
C 
ชน รักนี้ วัว
D 
ชน 
 
รักนี้วัว
Em 
ชน
Em 
รัก รักนี้ วัว
C 
ชน รักนี้ วัว
D 
ชน 
 
รักนี้วัว
Em 
ชน
Em 
รัก รักนี้ วัว
C 
ชน รักนี้ วัว
D 
ชน 
 
รักนี้ต้องชน
Em 
วัว

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites