ดาวอยู่หม่องเก่า จา สิงห์ชัย


INTRO | F | Am | Bb | F C |

F 
ดาวกะอยู่หม่องเก่าแม่นแนม
Am 
บ่เห็น
 
ยามเ
Bb 
ซ้าแพ้แสงตะเวนแต่บ่เคยห
F 
ายไป
 
อาจสิ
Bb 
มีก้อนเมฆค
C 
วามเหงา
 
ถูกพ
Am 
ายุพัดมาบั
Dsus4 
งไว้
D 
 
พอ
Gm 
ก้อนขี้ฟ้าส
Bb 
ลายกะแนมเห็น
C 
คือเก่า

F 
ฮักที่อ้ายให้เจ้าแม่นแนม
Am 
บ่เห็น
Bb 
อาจสิเป็นลังเทื่อ 
 
อ่อนแรงย่
C 
อนเหงา
 
บวกกับ
Bb 
ลมเดียวดายกระโ
C 
ชกแรง
 
หรือแม่นอี
Am 
หยังมาบังตาเ
Dsus4 
จ้า
D 
 
ยังคง
Gm 
พร้อมฮักเจ้าคือเก่า
 
แม่นแ
C 
นมบ่เห็นกะซาง 
 
โอ้..

 
หากคืนใ
F 
ดพายุกระ
Am 
หน่ำ
 
หากคนง
Bb 
ามแนมบ่เห็นด
C 
าว
 
ให้หล่าจง
F 
ฮู่ 
 
ว่าดาวก
C/E 
ะอยู่หม่อ
Dm 
งเก่า
C 
 
และ
Gm 
ยังคงทอแสงบ่จ
C 
าง

 
หากมื่อไ
F 
ด๋เจ้ามีน้ำ
Am 
ตา
 
หรือเจ็บห
Bb 
ยังมาจากไผกะซ
C 
าง
 
ให้หล่าจง
F 
ฮู่แม่นแนมเ
C/E 
ห็นพอล
Dm 
างๆ
C 
นั่นล่ะคือ
Gm 
ฮักที่มอบให้น
C 
าง
Am 
ยังอยู่หม่องเ
C 
ก่าคือดาวเทิ
F 
งฟ้า

INSTRU | F | Am | Bb | C | ( 3 Times )

Bb 
อ้ายกะเป็นคื
C 
อกัน
 
ยังอยู่ตร
Am 
งนี้เฝ้ารอน้อ
Dsus4 
งหล่า
D 
 
หากเจ้า
Gm 
เจ็บ 
 
เจ้ามีน้ำตา
 
กะสิเห็นว่า
C 
ยังมีอ้าย โอว โฮ..

 
หากคืนใ
F 
ดพายุกระ
Am 
หน่ำ
 
หากคนง
Bb 
ามแนมบ่เห็นด
C 
าว
 
ให้หล่าจง
F 
ฮู่ 
 
ว่าดาวก
C/E 
ะอยู่หม่อ
Dm 
งเก่า
C 
 
และ
Gm 
ยังคงทอแสงบ่จ
C 
าง

 
หากมื่อไ
F 
ด๋เจ้ามีน้ำ
Am 
ตา
 
หรือเจ็บห
Bb 
ยังมาจากไผกะซ
C 
าง
 
ให้หล่าจง
F 
ฮู่แม่นแนมเ
C/E 
ห็นพอล
Dm 
างๆ
C 
นั่นล่ะคือ
Gm 
ฮักที่มอบให้น
C 
าง
Am 
ยังอยู่หม่องเ
C 
ก่าคือดาวเทิ
F 
งฟ้า

OUTRO | F | C | Bb | F |
OUTRO | F | Am | Bb | C |
OUTRO | F | Am | Bb | C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites