มาเด้อฝันเอย มนต์แคน แก่นคูน


Tune to Eb
INTRO | Em | C | G | Am Bm | Em |

Em 
  ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนดี
C 
  ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคน
D 
ดี.. 
 
 
Em 

Em 
เก็บเอาเศษความฝัน 
 
มาซ่อมมันขึ้นใ
C 
หม่
 
ชี
G 
วิตต้องย่างต่อไป 
 
ฟ้าวเ
D 
ช็ดน้ำตา
Em 
ฝันเจ้าเหี่ยถิ่มไส 
 
อ้ายสิส่
C 
อยตามหา
 
เจ้า
G 
ยังมีอ้ายเด้อหล้า 
 
อย่าฟ้า
D 
วเบิดหวัง

 
ยิ้ม
C 
แน..คน
D 
ดี
 
ผู้งามปาน
Bm 
นี้หน้าเศร้าบ่คือดอกน
Em 
าง
 
อ้ายสิห่อความ
C 
ฮัก 
 
เป็นเสบียงเคียงข้
D 
าง
 
บ่ว่าหนท
C 
าง 
 
สิไกลส่ำใ
B 
ด๋..

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
ฝันที่เพพังม้
C 
างไปหลงท
D 
างอยู่
Em 
ไส
 
เอิ้นเอาความ
Em 
หวังความกล้า 
 
กลับคืน
C 
มาไวไว
 
คืน
D 
มาอยู่นำผู้สาว
Em 
อ้าย

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
อย่าฟ้าวลบฝันโ
C 
ก้ออกจ
D 
ากหัวใ
Em 
 
แนวใด๋มัน
Em 
ฮ้ายกวดหนี 
 
แนวใด๋มัน
C 
ดีกวดใส่
 
ให้สองเฮา
D 
ลุกสู้ใหม่.
B 
.. 
 
มาเด้อฝัน
Em 
เอ้ย

Em 
  บ่มีหยั
D 
งได้มาดอกง่ายง่าย
C 
  ลุกขึ้น
Bm 
สู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
 
Am 
  อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจ
Bm 
นได้
 
  โฮะ โอ..
 

Em 
  ถิ่มสาความเ
D 
จ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
C 
  เก็บฮักเก็บ
Bm 
แฮง 
 
เก็บกำลังใจ
Am 
  ความฝันที่วาดไว้.. 
 
กัดแข่วใส่อีกสักค
B 
รั้ง

INSTRU | Em C | G D |
INSTRU | Em C | G D | D |
INSTRU | Em | Em | C D | Em |
INSTRU | Em | C | D | B |

 
ยิ้ม
C 
แน..คน
D 
ดี
 
ผู้งามปาน
Bm 
นี้หน้าเศร้าบ่คือดอกน
Em 
าง
 
อ้ายสิห่อความ
C 
ฮัก 
 
เป็นเสบียงเคียงข้
D 
าง
 
บ่ว่าหนท
C 
าง 
 
สิไกลส่ำใ
B 
ด๋..

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
ฝันที่เพพังม้
C 
างไปหลงท
D 
างอยู่
Em 
ไส
 
เอิ้นเอาความ
Em 
หวังความกล้า 
 
กลับคืน
C 
มาไวไว
 
คืน
D 
มาอยู่นำผู้สาว
Em 
อ้าย

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
อย่าฟ้าวลบฝันโ
C 
ก้ออกจ
D 
ากหัวใ
Em 
 
แนวใด๋มัน
Em 
ฮ้ายกวดหนี 
 
แนวใด๋มัน
C 
ดีกวดใส่
 
ให้สองเฮา
D 
ลุกสู้ใหม่.
B 
.. 
 
มาเด้อฝัน
Em 
เอ้ย

Em 
  บ่มีหยั
D 
งได้มาดอกง่ายง่าย
C 
  ลุกขึ้น
Bm 
สู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
 
Am 
  อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจ
Bm 
นได้
 
  โฮะ โอ..
 

Em 
  ถิ่มสาความเ
D 
จ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
C 
  เก็บฮักเก็บ
Bm 
แฮง 
 
เก็บกำลังใจ
Am 
  ความฝันที่วาดไว้.. 
 
กัดแข่วใส่อีกสักค
B 
รั้ง

Em 
  ถิ่มสาความเ
D 
จ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
C 
  เก็บฮักเก็บ
Bm 
แฮง 
 
เก็บกำลังใจ
Am 
  ความฝันที่วาดไว้.. 
 
กัดแข่วใส่อีกสักค
B 
รั้ง
Em 
  มาเด้อ..ฝันเอ้ย…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites