แล้วไซร้ไม่หลบมา.
G 
..ในวันที่ฉันไม่เหลือใ
Em 
คร
 
วันนี้หลบมาไ
C 
ซร้ 
 
มาฆ่าให้ตายหรือไงค
D 
นดี

INSTRU | G | Em | C | D | G |

 
ไซร้ต้องมาล
G 
วงมาทำเป็นห่วงกันไ
Em 
ซร้
 
หลอกกันอยู่ไ
C 
ด้ว่าเธอมีใจให้
D 
กัน
 
มีใจก็
G 
มาเหม็ดใจก็ลาไซร้ทำพั
Em 
นนั้น
 
ไม่เคยเห็นหัว
C 
กัน 
 
เธอทำเหมือนฉัน
 
นั้นเป็นขอ
D 
งตาย

 
พอม่ายไ
C 
รเธอไปทันที
 
มาทำพั
Bm 
นนี้น้ำตามันไ
Em 
หล
 
เธอรู้
Am 
ม่าย 
 
เจ็บหัวใจก็
D 
มา

 
แล้วไซร้ไม่หลบมา.
G 
..ในวันที่ฉันไม่เหลือใ
Em 
คร
 
วันนี้หลบมาไ
C 
ซร้มาฆ่าให้ตายหรือไงค
D 
นดี
 
คนเดียวคงไม่
G 
พอ 
 
ถ้าเธอออร้ออยู่พั
Em 
นนี้
 
อยู่ไปม่ายไร
C 
ดี.
D 
..
 
เบื่อคนปากหวานสันดานขี้
G 
หก

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D |

 
พอม่ายไ
C 
รเธอไปทันที
 
มาทำพั
Bm 
นนี้น้ำตามันไ
Em 
หล
 
เธอรู้
Am 
ม่าย 
 
เจ็บหัวใจก็
D 
มา

 
แล้วไซร้ไม่หลบมา.
G 
..ในวันที่ฉันไม่เหลือใ
Em 
คร
 
วันนี้หลบมาไ
C 
ซร้มาฆ่าให้ตายหรือไงค
D 
นดี
 
คนเดียวคงไม่
G 
พอ 
 
ถ้าเธอออร้ออยู่พั
Em 
นนี้
 
อยู่ไปม่ายไร
C 
ดี.
D 
..

 
แล้วไซร้ไม่หลบมา.
G 
..ในวันที่ฉันไม่เหลือใ
Em 
คร
 
วันนี้หลบมาไ
C 
ซร้มาฆ่าให้ตายหรือไงค
D 
นดี
 
คนเดียวคงไม่
G 
พอ 
 
ถ้าเธอออร้ออยู่พั
Em 
นนี้
 
อยู่ไปม่ายไร
C 
ดี.
D 
..
 
เบื่อคนปากหวานสันดานขี้
C 
หก
D 

 
เบื่อคนปากหวานสันดานขี้
G 
หก..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites