INTRO | Em G | D C | Em G | D C |

Em 
  เขาบอกให้ร
G 
อไปก่อน 
 
 
D 
  แม่เ
C 
ป็นโรคร้าย
Em 
  เขาว่า
G 
ทำพรือได้ 
 
 
D 
  เตียงไม่
C 
พอ
Em 
  ไม่รู้เป็
G 
นไอ้ไหร 
 
 
D 
  เชื้อมันล
C 
งปอด
Em 
  มองแล
G 
ตาคนไข้ 
 
 
D 
ใจส
C 
ลาย

Em 
  ความสูญเ
G 
สียมันยิ่งใหญ่ 
 
 
D 
  ไม่มีใ
C 
ครอยากให้เกิด
Em 
  ความสูญเ
G 
สียที่มี 
 
 
D 
  ไม่มีไ
C 
หรแทนได้
Em 
  ไม่มี
G 
ถังออกซิเจน 
 
 
D 
  นอนหายใ
C 
จไม่ออก
 
  
Em 
ถ้าหากว่ามีอะ
G 
ไร 
 
ให้ไปอยู่บ้
D 
านเด็กกำพ
C 
ร้า

 
แล้ว
Am 
รถพยาบาล 
 
 
Bm 
ก็มารับ
Em 
เธอไป
Am 
คำสั่งเสียที่
C 
แม่ให้ไว้ 
 
 
D 
ลูกก็จำไว้ให้ดี

 
นอนกอด
G 
แม่ทั้งที่ไม่
D/F# 
มีลมหา
Em 
ยใจ
D 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
แต่ก็ไม่
D 
ฟื้นคืน
G 
มา
 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที

 
เป็นคน
Em 
จน ๆ ที่เสียง
D 
มันไม่
C 
ดัง
 
ที่พอได้
D 
ยินอยู่
Em 
มั่ง 
 
คือเสียงสวด
D 
ส่งวิญญ
C 
าณ
D 
 
คำสั่ง
Em 
เสียที่แม่ทิ้งไ
D 
ว้ให้ลูก
Em 
หลาน
 
คือให้ไ
G 
ปอยู่
Am 
บ้าน 
 
C 
ด็กกำพ
D 
ร้า

INSTRU | G D/F# | Em D | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

Em 
  ความสูญเ
G 
สียมันยิ่งใหญ่ 
 
 
D 
  ไม่มีใ
C 
ครอยากให้เกิด
Em 
  ความสูญเ
G 
สียที่มี 
 
 
D 
  ไม่มีไ
C 
หรแทนได้
Em 
  ไม่มี
G 
ถังออกซิเจน 
 
 
D 
  นอนหายใ
C 
จไม่ออก
 
  
Em 
ถ้าหากว่ามีอะ
G 
ไร 
 
ให้ไปอยู่บ้
D 
านเด็กกำพ
C 
ร้า

 
แล้ว
Am 
รถพยาบาล 
 
 
Bm 
ก็มารับ
Em 
เธอไป
Am 
คำสั่งเสียที่
C 
แม่ให้ไว้ 
 
 
D 
ลูกก็จำไว้ให้ดี

 
นอนกอด
G 
แม่ทั้งที่ไม่
D/F# 
มีลมหา
Em 
ยใจ
D 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
แต่ก็ไม่
D 
ฟื้นคืน
G 
มา
 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที

 
นอนกอด
G 
แม่ทั้งที่ไม่
D/F# 
มีลมหา
Em 
ยใจ
D 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
แต่ก็ไม่
D 
ฟื้นคืน
G 
มา
 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที

 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites