INTRO | C | Am | F | G |
INTRO | C | Am | F | G | C |

C 
โสดมานาน 
 
ก็ยังไม่
Am 
เคยมีแฟน
 
ยังไม่
F 
มีคนควงแขนเลยเ
G 
รา
 
คน
C 
แลเราแปลกๆ 
 
ก็หาว่า
Am 
ไซรหม้ายแฟน
 
สง
F 
สัยว่าเราอิเป็นเ
G 
กย์

C 
โสดนะเรื่องจริง 
 
แต่เรื่อง
Am 
ซิงนั้นไม่บอก
 
อยาก
F 
รู้ต้องมาลองเทสเ
G 
อง
 
เป็นคนแห
C 
ลงไม่เก่ง 
 
ก็เล
Am 
ยเสร็จเลง
 
ไม่เห
G 
ลือมาถึงเ
C 
รา

 
แม่ห
F 
ม้ายยังหม้ายยกมือให้แลสัก
G 
ทีให้ฉันได้รู้
 
ลูกส
F 
าวก็ได้ 
 
หรือว่าใครที่ยังโสด
 
คนที่
G 
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
มีเลยหม้าย

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกอยู่ทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
.. 
 
ไล่ฟัดกันทั้ง
C 
วัน

 
ที่บ้
C 
านหยบไม่เชื่อบอกแล้วไม่ได้เป็น
Am 
เกย์
 
ชอบแต่ง
F 
ตัวเท่ๆ 
 
แต่ว่าไม่เ
G 
คยควงใคร
 
ไม่ใ
C 
ช่ไม่ควงแต่ว่ากู
Am 
หาไม่ได้
 
หาห
F 
ม้ายใครหลวมตัวมา
G 
แล

C 
โสดนะเรื่องจริง 
 
แต่เรื่อง
Am 
ซิงนั้นไม่บอก
 
อยาก
F 
รู้ต้องมาลองเทสเ
G 
อง
 
เป็นคนแห
C 
ลงไม่เก่ง 
 
ก็เล
Am 
ยเสร็จเลง
 
ไม่เห
G 
ลือมาถึงเ
C 
รา

 
แม่ห
F 
ม้ายยังหม้ายยกมือให้แลสัก
G 
ทีให้ฉันได้รู้
 
ลูกส
F 
าวก็ได้ 
 
หรือว่าใครที่ยังโสด
 
คนที่
G 
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
มีเลยหม้าย

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกอยู่ทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
.. 
 
ไล่ฟัดกันทั้ง
 
วัน

INSTRU | C | Am | F | G | ( 3 Times )
INSTRU | C | Am | G | C | C |

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
..

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกอยู่ทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
.. 
 
ไล่ฟัดกันทั้ง
C 
วัน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites