INTRO | Em | D | C | D |

 
ก็มันเห
G 
นื่อยแล้วก็มันพอแล้ว
 
ไม่อ
Em 
ยากทำอะไรทั้งนั้น
 
อยาก
C 
อยู่แค่ในความ
D 
ฝัน
 
ไม่อยากยอม
G 
รับความจริง
 
ฉันใ
G 
ห้เธอไปเกินร้อย 
 
ทุ่ม
Em 
เทในทุกๆสิ่ง
 
เธอจ
Am 
ะทิ้งก็ทิ้ง 
 
แต่ฉันทำดีที่
D 
สุดแล้ว

 
ก็มัน
G 
พอแล้ว ไม่ต้องการแล้ว  
Em 
ฉันไม่อยากรับฟัง
 
อย่า
C 
พูดให้มีความห
D 
วัง 
 
ถ้าเธอ
G 
นั้นไม่คิดอะไร
 
มาเรียก
Em 
ร้องอะไรตอนนี้ 
 
ทั้งที่
Bm 
เธอก็มีค
Em 
นใหม่
 
ตอนที่
Am 
ฉันรักเธอหมดใ
D 
จเธอมองไม่เห็
G 
นมัน

Am 
บางทีก็
Bm 
เริ่มน้อยใจ 
 
พอ
C 
จะรักใคร
 
แล้วไซรต้อง
D 
ผิดหวัง

 
  พอแล้ว
G 
พอ… 
 
 
Em 
จำขึ้นใจ
 
  จะ
C 
รักใคร 
 
ต้องดูกันไปนา
D 
นๆ
 
  ค
G 
วามไว้ใจ 
 
ทำ
Em 
ให้เสียใจ
Am 
  ต่อจากนี้ฉันจะไม่รักใคร
 
  ฉันจะ
C 
อยู่อย่างคนเหงาใ
D 
จคงไม่เป็นไ
G 
รหรอก

INSTRU | C | G | C | D |
INSTRU | Em | Bm | Am D | G |

Am 
บางทีก็
Bm 
เริ่มน้อยใจ 
 
พอ
C 
จะรักใคร
 
แล้วไซรต้อง
D 
ผิดหวัง

 
  พอแล้ว
G 
พอ… 
 
 
Em 
จำขึ้นใจ
 
  จะ
C 
รักใคร 
 
ต้องดูกันไปนา
D 
นๆ
 
  ค
G 
วามไว้ใจ 
 
ทำ
Em 
ให้เสียใจ
Am 
  ต่อจากนี้ฉันจะไม่รักใคร 
 
โว๊…

 
  พอแล้ว
G 
พอ… 
 
 
Em 
จำขึ้นใจ
 
  จะ
C 
รักใคร 
 
ต้องดูกันไปนา
D 
นๆ
 
  ค
G 
วามไว้ใจ 
 
ทำ
Em 
ให้เสียใจ
Am 
  ต่อจากนี้ฉันจะไม่รักใคร
 
  ฉันจะ
C 
อยู่อย่างคนเหงาใ
D 
จคงไม่เป็นไ
G 
รหรอก

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites