INTRO | E | G#m | C#m | B |
INTRO | E | G#m | C#m | B |

E 
ทำทุกๆ อย่าง ให้ฉันนั้นเชื่อใจ
G#m 
แล้วก็โอบกอด 
 
และพร้อมจะหลอกใช้
C#m 
แล้วเธอก็จับ 
 
เหมือนที่เคยจับใ
B 
คร
E 
แล้วก็นั่งห่าง 
 
กับฉันไปตั้งไกล
G#m 
แล้วเธอก็สั่ง 
 
ว่าฉันอย่าโทรไป
C#m 
แล้วเธอก็เร่ง 
 
เพราะว่าต้องรีบไ
B 

 
ไม่ต้อง
A 
รีบ 
 
ไม่ต้องร้อน
 
ไม่ต้องปง ไม่ต้องปลอม อยู่อ
G#m 
ย่างนี้
 
เธอไม่
A 
รง 
 
เธอไม่รัก
 
เธอไม่ต้องทง เธอไม่ต้องทัก
 
 
เธอไม่ต้อง
G#m 
ทำมาเป็นคนดี
 
เรื่องความ
A 
ลง 
 
เรื่องความลับ
 
ฉันก็ไม่ได้โดนเธอบังคับ
 
 
ฉันเองก็
G#m 
ยอมให้เธอทุกที
 
เธอ
F#m 
แค่กินฟงกินฟรี 
 
แล้วก็ทิ้
B 
งกันไป

 
เธอไม่ต้องมารงมา
E 
รัก
 
แค่ดูก็
G#m 
รู้มักงงมัก
C#m 
ง่าย
 
เธอไม่ต้องแก
B 
ล้งทำเป็นทุ
A 
รนทุ
G#m 
ราย
 
เธอไม่ต้อง
F#m 
กลัวว่าฉันจะมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ความจริงแ
E 
ล้วเธอเองก็ไม่
 
เคยคงเคย
G#m 
คิด 
 
อะรงอ
C#m 
ะไร
 
และเธอไม่เ
B 
คยจะมา 
 
อา
A 
ลง 
 
อา
G#m 
ลัย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย 
 
 
E7 

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
ไม่ต้อง
A 
รีบ 
 
ไม่ต้องร้อน
 
ไม่ต้องปง ไม่ต้องปลอม อยู่อ
G#m 
ย่างนี้
 
เธอไม่
A 
รง 
 
เธอไม่รัก
 
เธอไม่ต้องทง เธอไม่ต้องทัก
 
 
เธอไม่ต้อง
G#m 
ทำมาเป็นคนดี
 
เรื่องความ
A 
ลง 
 
เรื่องความลับ
 
ฉันก็ไม่ได้โดนเธอบังคับ
 
 
ฉันเองก็
G#m 
ยอมให้เธอทุกที
 
เธอ
F#m 
แค่กินฟงกินฟรี 
 
แล้วก็ทิ้
B 
งกันไป

 
เธอไม่ต้องมารงมา
E 
รัก
 
แค่ดูก็
G#m 
รู้มักงงมัก
C#m 
ง่าย
 
เธอไม่ต้องแก
B 
ล้งทำเป็นทุ
A 
รนทุ
G#m 
ราย
 
เธอไม่ต้อง
F#m 
กลัวว่าฉันจะมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ความจริงแ
E 
ล้วเธอเองก็ไม่
 
เคยคงเคย
G#m 
คิด 
 
อะรงอ
C#m 
ะไร
 
และเธอไม่เ
B 
คยจะมา 
 
อา
A 
ลง 
 
อา
G#m 
ลัย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย  
E7 

 
ก็
G#m 
รู้มักงงมัก
C#m 
ง่าย
 
เธอไม่ต้องแ
B 
กล้งทำเป็นทุ
A 
รนทุ
G#m 
ราย
 
เธอไม่ต้อง
F#m 
กลัวว่าฉันจะมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ความจริงแ
E 
ล้วเธอเองก็ไม่
 
เคยคงเคย
G#m 
คิด 
 
อะรงอ
C#m 
ะไร
 
และเธอไม่เ
B 
คยจะมา 
 
อา
A 
ลง 
 
อา
G#m 
ลัย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย

OUTRO | E | G#m | C#m | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites