INTRO | G | G | Bm | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | D | D | D |

 
สถา
G 
นะเหมือนเป็นโควิด 
 
ไม่มีใ
Bm 
ครที่อยากใกล้ชิด
 
จะจีบใ
C 
ครก็คงไม่มีสิทธิ์ 
 
ที่จะจีบ
D 
ติดคิดแล้วก็น้อยใจ
 
อยู่ตัวคนเ
G 
ดียวก็อยู่กับคำว่าโสด
 
ในแต่ละ
Em 
วันไอเราก็ได้แต่โพสต์
 
ตื่นมาตอนเ
C 
ช้าก็ตื่นมาพร้อมความโสด
 
อยู่ในโหมดหัว
D 
ใจ 
 
ของคนที่มันไร้แ
G 
ฟน

 
ตื่นขึ้น
Am 
มาตอนเช้าก็เล่นโท
Em 
รศัพท์
 
ไม่มีแม่
Am 
สายเรียกเข้าให้ไ
G 
ด้รับ
 
อยู่กับ
Am 
เฟสโปรไฟล์ 
 
ที่ใ
Bm 
ครยังไม่รู้จัก
 
ไม่มีใ
C 
ครทัก 
 
ไม่มีคนรักสั
D 
กที

 
เขี่ยอยู่ไ
G 
ด้เป็นวันเป็นคืน
 
ล่ะดึกๆ  
Em 
ดื่นๆ 
 
ก็ไม่ยอมนอน
 
เขี่ยจนคอ
C 
พับละเผลอหลับคาหมอน
 
ความโสดหลอกห
D 
ลอน 
 
ออนไม่มีคนทัก
 
คนรักก็ไม่
G 
มีสตอรี่ก็โสด
 
แคปชั่นแต่ละโ
Em 
พสต์ก็ยังโสดทุกที
 
อยากจะโปรโ
C 
มตความโสดสักที
 
แต่ยังโสดอยู่
D 
ดี 
 
ทุกวันนี้ก็ยังนอ
G 
นเขี่ย 
 
 
D 

INSTRU | G | G | Bm | Bm | C | Bm | Am | D |
INSTRU | C | Bm | Am | G | Am | C | D | D |

 
วงการ
G 
นี้เข้าแล้วออกยาก
 
ใครที่ยังโ
Em 
สดก็คงเข้าใจ
 
ที่ผมต้องเ
C 
ขี่ยก็เพราะว่าว่างเกินไป
 
ถ้าหากมีใ
D 
ครผมก็คงหยุดเขี่ย

 
ไม่ไหวจะเค
G 
ลียกับอาการที่เป็นอยู่
 
ที่
Em 
จู่ๆ 
 
ก็คว้าโทรศัพท์
 
เขี่ยไป เขี่ย
C 
มา 
 
เขี่ยได้สักพัก
 
แล้วก็ดับหน้า
D 
จอวางโทรศัพท์ไว้ 
 
ที่เ
G 
ดิม

 
ตื่นขึ้น
Am 
มาตอนเช้าก็เล่นโท
Em 
รศัพท์
 
ไม่มีแม่
Am 
สายเรียกเข้าให้ไ
G 
ด้รับ
 
อยู่กับ
Am 
เฟสโปรไฟล์ 
 
ที่ใ
Bm 
ครยังไม่รู้จัก
 
ไม่มีใ
C 
ครทัก 
 
ไม่มีคนรักสั
D 
กที

 
เขี่ยอยู่ไ
G 
ด้เป็นวันเป็นคืน
 
ล่ะดึกๆ  
Em 
ดื่นๆ 
 
ก็ไม่ยอมนอน
 
เขี่ยจนคอ
C 
พับละเผลอหลับคาหมอน
 
ความโสดหลอกห
D 
ลอน 
 
ออนไม่มีคนทัก
 
คนรักก็ไม่
G 
มีสตอรี่ก็โสด
 
แคปชั่นแต่ละโ
Em 
พสต์ก็ยังโสดทุกที
 
อยากจะโปรโ
C 
มตความโสดสักที
 
แต่ยังโสดอยู่
D 
ดี..

 
เขี่ยอยู่ไ
G 
ด้เป็นวันเป็นคืน
 
ล่ะดึกๆ  
Em 
ดื่นๆ 
 
ก็ไม่ยอมนอน
 
เขี่ยจนคอ
C 
พับละเผลอหลับคาหมอน
 
ความโสดหลอกห
D 
ลอน 
 
ออนไม่มีคนทัก
 
คนรักก็ไม่
G 
มีสตอรี่ก็โสด
 
แคปชั่นแต่ละโ
Em 
พสต์ก็ยังโสดทุกที
 
อยากจะโปรโ
C 
มตความโสดสักที
 
แต่ยังโสดอยู่
D 
ดี 
 
ทุกวันนี้ก็ยังนอ
G 
นเขี่ย 
 
 
D 

OUTRO | G | G | Bm | Bm |
OUTRO | C | Bm | Am | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites