INTRO | C#m | B | A B | C#m |
INTRO | B G#m | C#m | F#m B | E |

 
เห็นน้องนั่งเ
C#m 
ศร้า
 
เบิ่งหน้าเห
B 
งาๆน้ำตาพั
E 
งหย่าว
 
เจ็บไสแนน้อผู้
F#m 
สาว
 
หรือว่าเ
B 
จ้าเจ็บหม่อง
C#m 
หัวใจ
 
เขาป๋ามา
E 
ติ๋ 
 
คนที่
C#m 
ฮักไปลี้อ
F#m 
ยู่ไส
 
อ้ายเห็นแล้วอยากถามไ
B 
ถ่
 
ถ้าบ่รังเกียจ
G#m 
อ้ายผู้บ่าว
C#m 
มอซอ

 
เขาถิ่มน้อ
C#m 
งไป 
 
เฮ็ดจั่งใ
B 
ด๋กะบ่
E 
คืนต่าว
 
คนเคย
C#m 
ฮักเขาบ่
F#m 
คือเก่า
 
ถิ่มให้น้อ
B 
งเศร้าหาทา
C#m 
งไปต่อ
 
เจ็บใจอี
E 
หลี 
 
คนฮักมีใ
C#m 
หม่ถิ่มน้อง
F#m 
ลงคอ
 
อุตส่าวาดฝันวัน
B 
รอ 
 
แต่สุด
G#m 
ท้าย
 
ฮักพ้อ
C#m 
ทางตัน

 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้าย
G#m 
ฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
อ้ายขอเป็นที่
F#m 
คิดต่อ
 
เป็นหม่องลี้
F#/A# 
ภัยจากชาย
G#m 
คนนั้น
 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้า
G#m 
ยฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
ความเจ็บที่เขาเค
F#m 
ยก่อ
 
อ้ายสิเป็น
F#/A# 
คนเขี่ยออกจา
C#m 
กฝัน
 
ถ้าเขาหัก
E 
อก 
 
สิขอดาม
C#m 
อกที่หักตร
F#m 
งนั้น
 
ถ้าเจ้าบ่รังเกียจ
G#m 
กัน
 
อ้ายเป็นแฟนใ
C#7 
หม่ให้เจ้าไ
G#m 
ด้บ่

 
ขอเว
C#m 
ลาใจ 
 
หากมื้อใ
B 
ด๋ที่น้องลื
E 
มเขา
 
สิเปิดโอ
C#m 
กาสให้อ้ายเคีย
F#m 
งเงา
 
มาเป็นแฟนใ
B 
หม่ลืมคน
C#m 
ที่รอ
 
บ่โดนดอกห
E 
นา
 
น้องกะหวัง
C#m 
ว่าใจคง
F#m 
แข็งพอ
 
ถ้าอ้ายสิรับช่วง
B 
ต่อ
 
ก็อย่า
G#m 
ตั๋วใจของน้อ
C#m 
งอีกเด้อ

INSTRU | B G#m | C#m | F#m F#7 | G#m |
INSTRU | E C#m | F#m C#m | F#m B | E |

 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้าย
G#m 
ฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
อ้ายขอเป็นที่
F#m 
คิดต่อ
 
เป็นหม่องลี้
F#/A# 
ภัยจากชาย
G#m 
คนนั้น
 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้า
G#m 
ยฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
ความเจ็บที่เขาเค
F#m 
ยก่อ
 
อ้ายสิเป็น
F#/A# 
คนเขี่ยออกจา
C#m 
กฝัน
 
ถ้าเขาหัก
E 
อก 
 
สิขอดาม
C#m 
อกที่หักตร
F#m 
งนั้น
 
ถ้าเจ้าบ่รังเกียจ
G#m 
กัน
 
อ้ายเป็นแฟนใ
C#7 
หม่ให้เจ้าไ
G#m 
ด้บ่

 
ขอเว
C#m 
ลาใจ 
 
หากมื้อใ
B 
ด๋ที่น้องลื
E 
มเขา
 
สิเปิดโอ
C#m 
กาสให้อ้ายเคีย
F#m 
งเงา
 
มาเป็นแฟนใ
B 
หม่ลืมคน
C#m 
ที่รอ
 
บ่โดนดอกห
E 
นา
 
น้องกะหวัง
C#m 
ว่าใจคง
F#m 
แข็งพอ
 
ถ้าอ้ายสิรับช่วง
B 
ต่อ
 
ก็อย่า
G#m 
ตั๋วใจของน้อ
C#m 
งอีกเด้อ

 
อ้ายพร้อมสิรับช่วง
B 
ต่อ
 
สิกอด
G#m 
หัวใจของน้องอีกเด้อ..

OUTRO | A B | E | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites