Tune to Eb
INTRO | A | Bm | D | A | ( 2 Times )

A 
  ดูแววตาก็รู้ว่า
Bm 
เธอคงเหนื่อย
D 
  เหนื่อยกับฉันมามากพ
A 
อแล้ว
A 
  ดูอาการก็รู้ว่า
Bm 
เธอคงหนัก
D 
  ที่ต้องแบกรับอะไรไว้มา
A 
กมาย

 
แค่อยากเห็น
Bm 
เธอ 
 
มีชี
D 
วิตดีดี 
 
ที่ส
A 
ดใส
 
ไม่อยากเห็น
Bm 
เธอ 
 
ทนลำบ
D 
าก
 
กับฉันไปมากก
E 
ว่านี้

 
ความรักเรามัน
Bm 
จบแล้ว
D 
..ขอโทษที่ต้อ
A 
งไป
E 
เพื่อให้เธอพบใครค
Bm 
นใหม่
 
คนที่เ
D 
ขาคู่ควรและ
A 
ดีพร้อม
E 
 
ต่อให้ฉันเป็นค
Bm 
นเลว 
 
ในสา
D 
ยตาเธอฉันก็ย
A 
อม
 
ไม่เป็นไ
E 
ร 
 
แค่ขอให้เธอสุ
Bm 
ขใจ
 
ต่อให้เธ
D 
อเกลียด
E 
ฉัน 
 
ฉันก็ย
A 
อม

INSTRU | Bm | D | A | A | ( 3 Times ) | E |

 
แค่อยากเห็น
Bm 
เธอ 
 
มีชี
D 
วิตดีดี 
 
ที่ส
A 
ดใส
 
ไม่อยากเห็น
Bm 
เธอ 
 
ทนลำบ
D 
าก
 
กับฉันไปมากก
E 
ว่านี้

 
ความรักเรามัน
Bm 
จบแล้ว
D 
..ขอโทษที่ต้อ
A 
งไป
E 
เพื่อให้เธอพบใครค
Bm 
นใหม่
 
คนที่เ
D 
ขาคู่ควรและ
A 
ดีพร้อม
E 
 
ต่อให้ฉันเป็นค
Bm 
นเลว 
 
ในสา
D 
ยตาเธอฉันก็ย
A 
อม
 
ไม่เป็นไ
E 
ร 
 
แค่ขอให้เธอสุ
Bm 
ขใจ
 
ต่อให้เธ
D 
อเกลียด
E 
ฉัน 
 
ฉันก็ย
 
อม

A 
อย่าจำเอาไว้
Bm 
เลย
 
ว่าเ
D 
ราเคยรักกันแค่ไ
A 
หน
A 
อย่าจมกับความเสี
Bm 
ยใจ
 
ชี
D 
วิตเธอต้องเจออะไรอีกตั้งมา
A 
กมาย

A 
อย่าจำเอาไว้
Bm 
เลย
 
ว่าเ
D 
ราเคยรักกันแค่ไ
A 
หน
A 
อย่าจมกับความเสี
Bm 
ยใจ
 
ชี
D 
วิตเธอต้องเจออะไรอีกตั้งมา
A 
กมาย

OUTRO | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites