INTRO | D | Bm | G | A |

D 
  บักคว
F#m 
ายตู้มันยืนอยู่กลา
Bm 
งท่ง
 
  นกเอี้ยงโหม่งบินลงมาคอยเ
G 
ลี้ยง
 
  เสียงเขาฮ้องแซวแซวตามประ
A 
สา
 
  บักควายตู้ผีบ้า หลงเผิ่นมักโต
 

D 
  บักควายตู้มันก
F#m 
ะโง่สม
Bm 
ชื่อ
 
  โตกะดำปื้อปื้อนอนเกือกตมเปื้อนห
G 
ญ้า
 
  อยากมีปีกบินขึ้นเทิ่งฟ้าคือ
A 
เขา
 
  เวทนาควายเฒ่ามันคือสิเมาขี้ตม
 

Bm 
  เฮาบ่สมพอสิดมแก้
F#m 
มเจ้า
 
  ละแก้มเจ้าแก้มเจ้า ถืกสนเคราเฝ้าท่ง
 
Bm 
  บ่คือนกเอี้ยงโหม่ง 
 
บินวนเลา
A 
ะเที่ยว

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะ 
 
แนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

D 
  บักควา
F#m 
ยตู้ยังยืนอยู่หม่อ
Bm 
งเก่า
 
  ยังคึดผู้สาวเฝ้ารออยู่คื
G 
อเก่า
 
  สู้
A 
ฝนทนหนาวถ้าผู้สาวกลับมา
D 
  บักควา
F#m 
ยตู้คงสิเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
  โอละน้อน้องหล้าคงกินหญ้าผิด
G 
กอ
 
  เป็นบ่พอบ่ส่วงเป็นบ้าป่วงย้อนค
A 
วามฮัก 
 
โอ้…

Bm 
  เฮาบ่สมพอสิดมแก้
F#m 
มเจ้า
 
  ละแก้มเจ้าแก้มเจ้า ถืกสนเคราเฝ้าท่ง
 
Bm 
  บ่คือนกเอี้ยงโหม่ง 
 
บินวนเลา
A 
ะเที่ยว

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะแนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

INSTRU | Bm | F#m | Bm | A |
INSTRU | D F#m | Bm | G A | D |

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะ 
 
แนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

D 
  นก
F#m 
เอี้ยงไผว่าเลี้ยงควาย
Bm 
เฒ่า
 
  มันแค่มักงานเบาเกาะกินบนห
G 
ลังควาย
 
  อา
A 
ศัยตั๋วไปวั
D 
นวัน
 
  มันกะคึดบ่
G 
พ้อนี่ละน้อคำ
A 
ว่าฮัก
 
  เจ็บ
F#m 
หนักกะอย่าเถาะ 
 
แนว
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคือค
D 
วายเฒ่า
A 

 
  วาส
G 
นาความฮักของอ้
A 
ายเปรียบคื
D 
อ..ควายเฒ่า..

OUTRO | Bm | G | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites