INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

D 
  ได้โปรดอย่าทำร้าย 
 
หัวใจที่ฝา
A 
กไว้
 
  เธอเป็นดั่งดอกไม้ สวยงามเกินกว่า
Bm 
สิ่งไหน
 
  ฉันเองก็พึ่งเคยเจอ รักที่ดีๆเหมือ
G 
นเธอ
 
  ยากเกินที่ฉันจะปล่อยเธอไป  
 

D 
  ที่ว่ารักแล้ว 
 
ต้องไปที่ไหนกัน
 
  ปลายทางคือเธอ และนี่คือเรื่องสำคัญ
 
A 
  คนที่ฉันได้เจอ และก็คง เป็นเธอที่อยู่ในฝัน
Bm 
  ขอแค่เธออย่ามีใคร 
 
อธิฐานกับจันทร์ไ
G 
ด้ไหม
 
  และจงอยู่ตลอดไป ให้ไกลถึงปลายทาง
 

 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ต
D 
าม 
 
ขอแค่มีฉันมีเธอ
 
และขอให้เป็นดั่งที่
A 
ฝัน 
 
เธอและฉันร่วมเดิน
 
เจออุปสรรคที่เข้า
Bm 
มา 
 
ทำให้ฉันได้เจอ
 
และรู้ ว่าวันเว
G 
ลามันสำคัญ 
 
เพียงใด

 
ก็ฉันโชคดีที่ได้มีเ
D 
ธอ 
 
ช่วยรักให้เนิ่นนาน
 
ให้ผ่านวันเว
A 
ลา 
 
ที่เราสองได้ร่วมทาง
 
เวลาที่ข้อมือที่ยังคง
Bm 
เดิน
 
ขอเธอและฉันยังคงเหมือนเดิม  
 
 
มั่น
G 
คงในรักของเรา 
 
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

D 
  แม้ในวันที่อ่อนล้า 
 
มีเธออยู่ก็เหมือนมียารักษา
 
  ขอเ
A 
ธอ 
 
เธออย่าพึ่งจากไปไหน
 
  สัญญา ฉันจะไม่ทำให้เหนื่อยใจ  
 
 
  คนรู้
Bm 
ใจ ฉันก็มีเเค่เธอ
 
  มีรักเดียว และเป็นเธอเหมือนเดิม  
 
 
  ให้ทุก
G 
วัน 
 
เหมือนวันแรกที่เจอ
 
  สิ่งอื่นนั้น ไม่สำคัญเท่าเธอ  
 

 
ถึงผ่านไปน
D 
านเเค่ไหน 
 
เวลา
 
เป็นช่วงเวลาที่
A 
ดี 
 
ที่ฉันมีเธอ
 
จะเก็บเอาไว้ส่วน
Bm 
ลึก 
 
ให้นานเท่านาน
 
ฉันไม่อยากให้เลือนหา
G 
ยไป
 
แม้ว่าสักวันจะไม่หายใจ..
 

INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU ( แม้ไม่หายใจ.. โอ.. )

 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ต
D 
าม 
 
ขอแค่มีฉันมีเธอ
 
และขอให้เป็นดั่งที่
A 
ฝัน 
 
เธอและฉันร่วมเดิน
 
เจออุปสรรคที่เข้า
Bm 
มา 
 
ทำให้ฉันได้เจอ
 
และรู้ ว่าวันเว
G 
ลามันสำคัญ 
 
เพียงใด

 
ก็ฉันโชคดีที่ได้มีเ
D 
ธอ 
 
ช่วยรักให้เนิ่นนาน
 
ให้ผ่านวันเว
A 
ลา 
 
ที่เราสองได้ร่วมทาง
 
เวลาที่ข้อมือที่ยังคง
Bm 
เดิน
ขอเธอและฉันยังคงเหมือนเดิม
 
มั่น
G 
คงในรักของเรา 
 
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

INSTRU | D | A | Bm | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites