INTRO | Em | A | F#m | Bm |
INTRO | Em | A | F#m | Bm |

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา
 
ทุกเ
Em 
วลา

 
ฉันแค่นึกถึงต
A 
อน
 
ก่อนที่แม่บัง
F#m 
อรจะโบกมือและบอก
Bm 
ลา
 
วันนั้นมันดีเหลือ
Em 
เกิน 
 
ที่เธอได้อยู่ข้างฉัน
 
อยากจบเหมือนละ
A 
คร 
 
เพราะตอนสุดท้ายได้สมหวัง
 
ฉันคงเป็นผู้
F#m 
ชาย 
 
ที่เธอไม่ได้วาดฝัน
 
เป็น
Bm 
ฉันที่ 
 
ลืมไม่ลง
 
เพราะเอาแต่
Em 
คิดถึงเธอ 
 
แต่เธอไม่นึกถึง
A 
กัน
 
วันเวลาแป
F#m 
รผัน 
 
ทำใจคนเร
Bm 
รวน

 
อยากจะอยู่กับ
Em 
เธอ 
 
ตรงนี้ให้นานเนิ่นนาน
 
แต่เป็นไปไม่
A 
ได้ 
 
เพราะมันเป็นแค่วันวาน
 
ถ้าว่าเรื่องสม
F#m 
มุติ 
 
หากมันเป็นจริงได้ซักวัน
 
ฉัน
Bm 
ขอแค่เพียงรักใครแล้วไม่ต้องช้ำ

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา
 
ทุกเ
Em 
วลา..

 
ใจมันแปรปรวน จวนฉันจะขาด
A 
ใจ
 
ภายนอกยังฝืนทน ฤทัยทุรนทุ
F#m 
ราย
 
เธอมาพักพิง แค่เพียงมาอิง
Bm 
กาย
 
ส่วนฉันที่คิดจริง โดนทิ้งให้เดียว
Em 
ดาย

 
โอ้ใจหน
A 
อใจ 
 
รักใครทำไมต้อ
F#m 
งช้ำ
 
เจ็บไม่รู้จักเท่าไ
Bm 
หร่ 
 
แต่ทำไมใจเอยไม่จำเลย

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา
 
ทุกเวลา..
 

OUTRO | Em | A | F#m | Bm |
OUTRO | Em | A | F#m | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites