INTRO | Amaj7 | F#m | D | E |

 
เคว้งค
Amaj7 
ว้าง กลางหมู่ดาว ยิ่ง
F#m 
หา 
 
ก็ยิ่งเหงา
 
เคย
D 
คิดว่าฟ้าจะไม่มองเรา
 
เคย
Dm7 
คิดว่าเพื่อนของ
E 
ฉันคือเงา

 
และแ
Amaj7 
ล้ว 
 
เธอเข้ามา
 
เหมือนพบ
F#m 
แล้ว 
 
คนที่หา
 
ราวเสกคา
D 
ถา 
 
ที่ทำคนธรรมดา
 
เจอกับ
E 
ฝันที่กลายเป็นจริงขึ้นมา

 
ขอบ
C#m 
คุณ วันนั้น ที่ให้เราได้เ
Bm 
จอกัน
 
ขอบ
C#m 
คุณ วันนี้ ที่ให้ฉันได้มี
Dm 
เธอ
G 

 
กับชีวิตนี้ที่เริ่มนั
Cmaj7 
บหนึ่ง
 
ตลอดไปจน
Am 
ถึงกาล
A7 
นาน
 
ได้
Dm7 
พบได้มารักกัน 
 
ใกล้ชิดกัน
 
ก็คล้ายดั่งเหมือน
G 
ฝัน 
 
ในทุกๆวัน
 
ฝากเธอเอาไ
Em 
ว้ทั้งหัวใจ
 
อยาก
Am 
ขอให้จากนี้
A7 
ไป
 
ช่วย
Dm7 
รักและดูแลมันได้ไหม
 
ก็หัวใ
G 
จนี้ของฉันนั้นจะอยู่
 
เพื่อเป็นของเธอ..  
D 
 
E 

 
เป็นต้นไ
Amaj7 
ม้ 
 
คอยให้ร่มเงา
 
เป็นลม
F#m 
เย็นพัดเบาๆ
 
เป็นแ
D 
สงให้คืนที่ไม่มีดาว
 
เอา
E 
รักมาแทนความว่างเปล่า

 
ขอบ
C#m 
คุณ วันนั้น ที่ให้เราได้เ
Bm 
จอกัน
 
ขอบ
C#m 
คุณ วันนี้ ที่ให้ฉันได้มี
Dm 
เธอ
G 

 
กับชีวิตนี้ที่เริ่มนั
Cmaj7 
บหนึ่ง
 
ตลอดไปจน
Am 
ถึงกาล
A7 
นาน
 
ได้
Dm7 
พบ ได้มารักกัน ใกล้ชิดกัน
 
ก็คล้ายดั่งเหมือน
G 
ฝัน 
 
ในทุกๆวัน
 
ฝากเธอเอาไ
Em 
ว้ทั้งหัวใจ
 
อยาก
Am 
ขอให้จากนี้
A7 
ไป
 
ช่วย
Dm7 
รักและดูแลมันได้ไหม
 
ก็หัวใ
G 
จนี้ของฉันนั้นจะอยู่ 
 
แค่เพียงที่เ
Dm 
ธอ

 
ไม่เจอเ
Em 
ธอคงไม่รู้
 
ชี
Fm 
วิตที่ได้รักและถูกรัก 
 
มันจะดีขนา
G 
ดนี้

 
กับชีวิตนี้ที่เริ่มนั
Cmaj7 
บหนึ่ง
 
ตลอดไปจน
Am 
ถึงกาล
A7 
นาน
 
ได้
Dm7 
พบ ได้มารักกัน ใกล้ชิดกัน
 
ก็คล้ายดั่งเหมือน
G 
ฝัน 
 
ในทุกๆวัน
 
ฝากเธอเอาไ
Em 
ว้ทั้งหัวใจ
 
อยาก
Am 
ขอให้จากนี้
A7 
ไป
 
ช่วย
Dm7 
รักและดูแลมันได้ไหม
 
ก็หัวใ
G 
จนี้ของฉันนั้นจะอยู่..
 
เพื่อเป็นขอ
Em 
งเธอ
Dm 
Fm 

 
เพื่อเป็นของ
Cmaj7 
เธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites