INTRO | F#m7 | B | E | C#7 |

 
ท้องฟ้า
F#m7 
ครามในตอน
นี้
 
มองดูว่างเปล่า
..       
C#7 
 
คล้าย
F#m7 
ๆ ดาว ที่ส่อง
แสง
 
ก็ยังดูเฉย
ๆ..       
C#7 

 
ทำอะไรอยู่นะ
อยากรู้จังเลย
Am 
 
อยู่ตรงนี้ไม่มีฉั
G#m7 
น คิดถึงกันอยู่บ้าง
C#7 
ไหม
 
เพราะมองออกไปทางไห
F#m7 
น          
Am 
 
ก็เห็นแค่เพียงแต่หน้า
เธอ       
C#7 

 
ฝากให้ดาวบนฟ้า
F#m7 
ไกล
 
ฝากให้ลมที่พัด
ไป
 
ว่าคิดถึงทั้งใจ
G#m7 
 เธอจะรู้บ้างไหม
C#m7 
 
ไม่มีเธอมันเหงา
F#m7 
ไป       
 
อยากให้มาด้วยกัน

INSTRU | F#m7 | B | E | C#7 |

 
ขอสาย
F#m7 
ลม อย่าเพิ่ง
พัด
 
มาได้รึเปล่า
       
C#7 
 
ฉันขอ
F#m7 
วอนเหล่าดอก
ไม้
 
อย่าเพิ่งบานได้ไหม
..       
C#7 

 
ทำอะไรก็รู้สึ
กนึกเสียดาย
Am 
 
ที่ตรงนี้ไม่มีเ
G#m7 
ธอ มันก็ไม่มีความ
C#7 
หมาย
 
เพราะมองออกไปทางไหน
F#m7 
          
Am 
 
ก็เห็นแค่เพียงแต่ภาพ
เธอ       
C#7 

 
ฝากให้ดาวบนฟ้า
F#m7 
ไกล
 
ฝากให้ลมที่พัด
ไป
 
ว่าคิดถึงทั้งใจ
G#m7 
 เธอจะรู้บ้างไหม
C#m7 
 
ไม่มีเธอมันเหงา
F#m7 
ไป       
 
อยากให้มาด้วยกัน

INSTRU | F#m7 | B | G#m7 | C#m7 |
INSTRU | F#m7 | B | E | C#7 |

 
ฝากให้ดาวบนฟ้า
F#m7 
ไกล
 
ฝากให้ลมที่พัด
ไป
 
ว่าคิดถึงทั้งใจ
G#m7 
 เธอจะรู้บ้างไหม
C#m7 
 
ไม่มีเธอมันเหงา
F#m7 
ไป       
 
อยากให้มาด้วยกัน
..      
C#7 

 
ฝากให้ดาวบนฟ้า
F#m7 
ไกล
 
ฝากให้ลมที่พัด
ไป
 
ว่าคิดถึงทั้งใจ
G#m7 
 เธอจะรู้บ้างไหม
C#m7 
 
ไม่มีเธอมันเหงา
F#m7 
ไป       
 
อยากให้มาด้วยกัน
 

 
Ma
F#m7 
ybe you,
 
would brighten up this moonlight
 
 
May
be 
 
you,
 
would light up this blue sky
 
 
Ma
G#m7 
ybe you,
 
would make my heart smiles
C#m7 
 
Ma
F#m7 
ybe you,
 
would brighten up this moonlight
 
 
May
be 
 
you,
 
would light up this blue sky
 
 
May
be 
 
you,
 
would make my heart smiles
 

OUTRO | F#m7 | G#m7 | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites