INTRO | Bm | Bm | A | A |
INTRO | Bm | Bm | A | A |
INTRO | G | A | Bm | Bm |

Bm 
  น้องคบกับ
A 
พี่คงคิดว่าไม่สาไหร
Bm 
  เธอเลยจึงไ
A 
ปมั่วผู้ชายหลายคน
Bm 
  เธอทำแบบ
A 
นี้มาแล้วกี่
G 
หน 
 
 
A 

Bm 
  จับได้ก็ไ
A 
ถไปตามระเบียบ
Bm 
  ต่อหน้าพับเ
A 
พียบลับหลังเสร็จเรียบร้อย
Bm 
  เธอทำตัวเห
A 
มือน
 
  มะพร้าวอ่อนให้เขาฉ
G 
อย
A 

Bm 
  น้องบอกน้องไ
A 
ป 
 
ไปตึกใหญ่เมืองฟ้า
Bm 
  ลืมยางพา
A 
รา 
 
ลืมขี้พรกยาง
Bm 
  นี่มันนานแล้วน้
A 
อง 
 
ไซไม่หลบม
G 
าบ้าน
A 

G 
  น้องทำไหรอยู่น้
A 
อง
G 
  พี่บ่าวมันข้องใจอย่างแ
A 
รง
G 
  ไม่ไม่ได้พบได้แห
A 
ลง
G 
  ว่าหัวใจมันพรือโ
F# 
ฉ้

Bm 
น้องไปแล้วหล่าว
 
ไปกับบ่าวไอ้หนุ่มเมืองกรุง
 
 
น้องลืมผ้า
A 
ถุงแกงไตปลา
 
น้องลืมหนังลุงโน
G 
ราห์
A 
 
ว่าไซไม่มาหาพี่
Bm 
มั้ง

Bm 
ไม่รู้ตอใด 
 
น้องอิหลบมา
 
ให้พี่บ่าวนั่งค
A 
ร่าวทุกวัน
 
น้องคงลืมหมดแล้วความห
G 
ลัง
A 
 
แต่เธอกะยังไม่
Bm 
มา

Bm 
น้องไปแล้วหล่าว
 
ไปกับบ่าวไอ้หนุ่มเมืองกรุง
 
 
น้องลืมผ้า
A 
ถุงแกงไตปลา
 
น้องลืมหนังลุงโน
G 
ราห์
A 
 
ว่าไซไม่มาหาพี่
Bm 
มั้ง

Bm 
ไม่รู้ตอใด 
 
น้องอิหลบมา
 
ให้พี่บ่าวนั่งค
A 
ร่าวทุกวัน
 
น้องคงลืมหมดแล้วความห
G 
ลัง
A 
 
แต่เธอกะยังไม่
Bm 
มา

INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | G | A | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | G | A | Bm | Bm |

Bm 
  น้องบอกน้องไ
A 
ป 
 
ไปตึกใหญ่เมืองฟ้า
Bm 
  ลืมยางพา
A 
รา 
 
ลืมขี้พรกยาง
Bm 
  นี่มันนานแล้วน้
A 
อง 
 
ไซไม่หลบม
G 
าบ้าน
A 

G 
  น้องทำไหรอยู่น้
A 
อง
G 
  พี่บ่าวมันข้องใจอย่างแ
A 
รง
G 
  ไม่ไม่ได้พบได้แห
A 
ลง
G 
  ว่าหัวใจมันพรือโ
F# 
ฉ้

Bm 
น้องไปแล้วหล่าว
 
ไปกับบ่าวไอ้หนุ่มเมืองกรุง
 
 
น้องลืมผ้า
A 
ถุงแกงไตปลา
 
น้องลืมหนังลุงโน
G 
ราห์
A 
 
ว่าไซไม่มาหาพี่
Bm 
มั้ง

Bm 
ไม่รู้ตอใด 
 
น้องอิหลบมา
 
ให้พี่บ่าวนั่งค
A 
ร่าวทุกวัน
 
น้องคงลืมหมดแล้วความห
G 
ลัง
A 
 
แต่เธอกะยังไม่
Bm 
มา

Bm 
น้องไปแล้วหล่าว
 
ไปกับบ่าวไอ้หนุ่มเมืองกรุง
 
 
น้องลืมผ้า
A 
ถุงแกงไตปลา
 
น้องลืมหนังลุงโน
G 
ราห์
A 
 
ว่าไซไม่มาหาพี่
Bm 
มั้ง

Bm 
ไม่รู้ตอใด 
 
น้องอิหลบมา
 
ให้พี่บ่าวนั่งค
A 
ร่าวทุกวัน
 
น้องคงลืมหมดแล้วความห
G 
ลัง
A 
 
แต่เธอกะยังไม่
Bm 
มา

 
น้องคงลืมหมดแล้วความห
G 
ลัง
A 
 
แต่เธอกะยังไม่
Bm 
มา

OUTRO | Bm | Bm | A | A |
OUTRO | G | A | Bm | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites