G 
ลำบากมาด้วยกัน 
 
หาก
D 
วันนึงสบายขึ้นมา
Em 
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า 
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
 
ว่าเ
G 
ธอจะไม่ทิ้งไป
 
และไ
D 
ม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่าง
Em 
เรา
 
หากกำ
D 
ลังคิดนอกใจ 
 
ให้นึกถึง
G 
วันที่รักกัน

INSTRU | G | D | Em | D |

G 
  ก็แค่กลัวว่าเธอจะเบื่อฉันแล้ว
D 
  ก็แค่กลัวว่าเธอจะมีคนใหม่
 
  
Em 
คบกันนานๆอาจจะไม่หวานเหมือ
D 
นเคย
G 
  ก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นคิดมากไป
D 
  บางทีดูเธอก็เฉยเมย
 
  ไม่
Em 
เหมือนดั่งเคย 
 
บาง
D 
ทีก็ระแวง

G 
ที่ฉันรักเธอมากไปเธอรำคาญไหม
 
ที่ฉันเ
D 
อาแต่ใจเพราะอยากให้เธอสนใจ
 
และ
Em 
แม้ว่าตอนนี้เธอยังไม่มีใคร
 
แต่ว่า
C 
ฉันก็คิดไปไกล 
 
เธอจะเบื่อไ
D 
หม 
 
โว..

G 
ลำบากมาด้วยกัน 
 
หาก
D 
วันนึงสบายขึ้นมา
Em 
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า 
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
 
ว่าเ
G 
ธอจะไม่ทิ้งไป
 
และไ
D 
ม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่าง
Em 
เรา
 
หากกำ
D 
ลังคิดนอกใจ 
 
ให้นึกถึง
G 
วันที่รักกัน 
 
 
D 

 
ฉันรักเ
C 
ธอมากหวาใ
D 
คร
 
หมดทั้งใ
Em 
จยกให้เ
D 
ธอ
 
ไม่ว่าเ
C 
จอเรื่องดีเรื่องร้
D 
าย
 
สัญญาได้ไ
Em 
หมจะไม่ปล่อย
D 
มือ
 
ให้เ
C 
ธอเป็นคนสุดท้
D 
าย.. 
 
ของหัวใ
G 
จ 
 
 
D 

INSTRU | C | D | Em | D | D |

G 
ลำบากมาด้วยกัน 
 
หาก
D 
วันนึงสบายขึ้นมา
Em 
วันนึงเจอใครที่ดีกว่า 
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
 
ว่าเ
G 
ธอจะไม่ทิ้งไป
 
และไ
D 
ม่เอาใครมาแทรกกลางระหว่าง
Em 
เรา
 
หากกำ
D 
ลังคิดนอกใจ 
 
ให้นึกถึง
G 
วันที่รักกัน  
D 

 
ฉันรักเ
C 
ธอมากหวาใ
D 
คร
 
หมดทั้งใ
Em 
จยกให้เ
D 
ธอ
 
ไม่ว่าเ
C 
จอเรื่องดีเรื่องร้
D 
าย
 
สัญญาได้ไ
Em 
หมจะไม่ปล่อย
D 
มือ
 
ให้เ
C 
ธอเป็นคนสุดท้
D 
าย.. 
 
ของหัวใ
G 
จ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites