INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

D 
ไหนใครบอกว่าคนสวย 
 
 
Bm 
อยู่ด้วยเเล้วมีความสุข
G 
ไชตอนนี้มานั่งทุกข์ 
 
ร้อง
A 
ร่ำเหมือนคนอิบ้าตาย

D 
ไหนใครบอกว่าพี่สด 
 
 
Bm 
มันไปไหนหมดละพี่ชาย
G 
มาร้องร่ำเหมือนคนไข้ 
 
ไม่
A 
กินยา

 
น้องเเห
G 
ลงน้องเตือนไม่หอนฟัง
 
จน
Bm 
ถูกใครเขาหักหลังมา
 
ไอ้ค
Em 
วามหวังดี เเละปรารถนา มัน
A 
สูญเปล่า

 
ไปชอบเห
D 
ลยคนอ้อร้อ
 
เพื่อน
Bm 
ยอเพื่อนเเหลงเเล้วหรอยจ้าน
 
วัน
G 
นี้มาน่าสงสาร 
 
วัน
A 
นี้มาเสียน้ำตา
 
ใจห
D 
นึ่งก็เป็นห่วง 
 
เเต่อีกใ
Bm 
จก็สมน้ำหน้า
 
ชอบเ
G 
ข้าไปเหลย 
 
ไปชอบเขาเหละ
 
ไปช
A 
อบเขาต๊ะ 
 
ไอ้คนตรงหน้าไม่หั
D 
นมอง 
 
 
A 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A |

 
น้องเเห
G 
ลงน้องเตือนไม่หอนฟัง
 
จน
Bm 
ถูกใครเขาหักหลังมา
 
ไอ้ค
Em 
วามหวังดี เเละปรารถนา มัน
A 
สูญเปล่า

 
ไปชอบเห
D 
ลยคนอ้อร้อ
 
เพื่อน
Bm 
ยอเพื่อนเเหลงเเล้วหรอยจ้าน
 
วัน
G 
นี้มาน่าสงสาร 
 
วัน
A 
นี้มาเสียน้ำตา
 
ใจห
D 
นึ่งก็เป็นห่วง 
 
เเต่อีกใ
Bm 
จก็สมน้ำหน้า
 
ชอบเ
G 
ข้าไปเหลย 
 
ไปชอบเขาเหละ
 
ไปช
A 
อบเขาต๊ะ 
 
ไอ้คนตรงหน้าไม่หันมอง

INSTRU | D | Bm | G | A |

 
ไปชอบเห
D 
ลยคนอ้อร้อ
 
เพื่อน
Bm 
ยอเพื่อนเเหลงเเล้วหรอยจ้าน
 
วัน
G 
นี้มาน่าสงสาร 
 
วัน
A 
นี้มาเสียน้ำตา
 
ใจห
D 
นึ่งก็เป็นห่วง 
 
เเต่อีกใ
Bm 
จก็สมน้ำหน้า
 
ชอบเ
G 
ข้าไปเหลย 
 
ไปชอบเขาเหละ
 
ไปช
A 
อบเขาต๊ะ 
 
ไอ้คนตรงหน้าไม่หั
D 
นมอง 
 
 
A 

OUTRO | D | Bm | G | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites