ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งเลิกกับ
F#m 
แฟน 
 
 
E 
 
เขายังไม่พ
A 
ร้อมจะชัด
C#m 
เจนกับใ
D 
คร

INSTRU | A C#m | Bm E | A C#m | D E |

 
เพิ่ง
A 
รู้ว่าวันนี้ 
 
เธอไม่ไ
E 
ด้คิดอะไร
 
แค่
F#m 
หาคนปลอบใ
E 
จก็แค่เท่า
D 
นั้น
 
A 
กรธที่เรา 
 
มันช่
E 
างเพ้อฝัน
 
จะให้
F#m 
เขายกใจให้
E 
กันในวันที่เ
D 
ขาอ่อนแอ

C#m 
  เป็นห่วงเป็นใย 
 
แต่
F#m 
ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา
 
  แค่เ
D 
ขาผิดใจกับแฟนเก่า 
 
 
E 
ก็เท่านั้น

 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งเลิกกับ
F#m 
แฟน 
 
 
E 
 
เขายังไม่พ
A 
ร้อมจะชัด
C#m 
เจนกับใ
D 
คร
E 
 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งจะเสี
F#m 
ยใจ
E 
 
เขาไม่ไ
D 
ด้อยากมีใ
E 
คา 
 
เขาแค่
C#m 
คุยกันไม่เข้
F#m 
าใจ
Bm 
ถึงยังไงเขาก็เ
E 
ลือกแฟนเขาอยู่
A 
ดี
E 

INSTRU | A C#m | Bm E | A C#m | D E |
INSTRU | D | C#m F#m | D | E |

Bm 
  คำปลอบโยนของเรา
 
  สู้คำขอโ
F#m 
ทษจากแฟนเขาไม่ได้
 
  
G 
คงต้องทำใจ 
 
คนน
D 
อกอย่างเ
E 
รา

 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งเลิกกับ
F#m 
แฟน 
 
 
E 
 
เขายังไม่พ
A 
ร้อมจะชัด
C#m 
เจนกับใ
D 
คร
E 
 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งจะเสี
F#m 
ยใจ
E 
 
เขาไม่ไ
D 
ด้อยากมีใ
E 
คา 
 
เขาแค่
C#m 
คุยกันไม่เข้
F#m 
าใจ
Bm 
ถึงยังไงเขาก็เ
E 
ลือกแฟนเขาอยู่
A 
ดี

Bm 
ถึงยังไงเขาก็เ
E 
ลือกแฟนเขาอยู่
A 
ดี

OUTRO | A C#m | Bm E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites