D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันที 
 
ได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา

 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. โฮ.. ฉันเข้าใ
D 
จดี

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |

D 
โอ้จันทร์เอ๋ย 
 
ทำไมตัว
Bm 
เธอถึงทิ้งฉันไป
 
ฉันไม่
G 
ดีพอหรือเธอ 
 
ไปมีค
A 
นใหม่
D 
โอ้จันทร์เอ๋ย 
 
ช่วยบอกกับ
Bm 
ฉันให้รู้ได้ไ
F#m 
หม
G 
ใจหนอใจ 
 
มันเจ็บแส
A 
นจนทนไม่ไหว

 
หากเธอต้อง
F#m 
การจะไป 
 
ฉัน
Bm 
คงไม่ติด
 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรจะยื้อเธอ
Bm 
ไว้
 
ก็
G 
คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไ
A 
ว้ก็แค่นั้นเอง

D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันทีได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา

 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. โฮ.. ฉันเข้าใ
D 
จดี

D 
อ้ายฮู้อยู่.
F#m 
.. 
 
ว่าเจ้านั้น
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
สิเ
G 
ป็นสิตาย 
 
เจ้าก็บ่กลับ
A 
มา
G 
คนที่อยู่ทาง
A 
นี้
 
อยากให้
F#m 
เจ้านั้นหวนกลั
Bm 
บมา
G 
อ้ายยอมเป็นที่ส
A 
องในหัวใจเ
D 
จ้า

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |

 
หากเธอต้อง
F#m 
การจะไป 
 
ฉัน
Bm 
คงไม่ติด
 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรจะยื้อเธอ
Bm 
ไว้
 
ก็
G 
คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไ
A 
ว้ก็แค่นั้นเอง

D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันทีได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา

 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. 
 
โฮ..

D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกเธอทีได้ไ
Bm 
หม
 
ว่าฉันคน
A 
นี้ควรต้องทำตัวเช่
G 
นไร
 
ให้เ
A 
ธอหันกลับมา

 
มามองที่
D 
ฉัน 
 
อย่า
F#m 
คิดว่าไม่เหลื
Bm 
อใคร
 
ว่าฉันคน
A 
นี้พร้อมจะยืนเคียงข้า
G 
งกาย
 
นานเท่าใ
A 
ด 
 
ฉันก็ยังรั
D 
กเธอ

 
สัญญาได้ไ
Em 
หม 
 
นานเท่าไ
A 
จะไม่ทิ้ง..กัน..

OUTRO | D F#m | Bm A | G | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites