INTRO | C | Em | Am | G | ( 2 Times )

C 
พยายามที่จะไม่คิด
Em 
ถึงเธอ
 
สุด
Am 
ท้ายหลับฝันละเมอ 
 
ภาพเธอก็ย้
G 
อนคืนมา
 
เห
C 
มือนเวลามันผ่านไปแล้ว
Em 
เเสนนาน
 
แต่เ
Am 
หมือนว่ารักเรานั้น 
 
มันยัง
G 
มีเมื่อวาน

 
รอย
Am 
ยิ้ม 
 
แววตาขอ
Em 
งเธอ
 
มันยังตรา
Am 
ตรึงในใจเสมอไม่เคยเหิ
Em 
นห่าง
 
คำว่า
Am 
รัก 
 
ที่เธอบอก
Em 
ฉันวันนั้น
 
วัน
F 
นี้มันยังคงดังอยู่ในใจ
G 
ฉัน

 
คิดว่าลืมไปแ
C 
ล้ว 
 
สุดท้ายมันยังไ
Em 
ม่ลืม
 
ยังกลับมา
Am 
นอนร้องไห้กับเรื่องเดิมๆทุก
G 
คืน
 
คิดว่าลืมไปแ
C 
ล้ว 
 
สุดท้ายยังจำ
Em 
ขึ้นใจ
 
ว่าเราเคย
Am 
รัก 
 
รักกันแค่ไหน
 
สุดท้
G 
ายยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สัก
C 
ที

Em 
  วันเวลาไม่อาจย้อ
Am 
นคืนให้เรารักกัน
F 
  แต่ความทรงจำยังคอยตอก
G 
ย้ำให้ฉันคิดถึงเธอ

INSTRU | C | G/B | Am | G |

 
คิดว่าลืมไปแ
C 
ล้ว 
 
สุดท้ายมันยังไ
Em 
ม่ลืม
 
ยังกลับมา
Am 
นอนร้องไห้กับเรื่องเดิมๆทุก
G 
คืน
 
คิดว่าลืมไปแ
C 
ล้ว 
 
สุดท้ายยังจำ
Em 
ขึ้นใจ
 
ว่าเราเคย
Am 
รัก 
 
รักกันแค่ไหน
 
สุดท้
G 
ายยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สัก
 
ที

 
คิดว่าลืมไปแ
C 
ล้ว 
 
สุดท้ายมันยังไ
Em 
ม่ลืม
 
ยังกลับมา
Am 
นอนร้องไห้กับเรื่องเดิมๆทุก
G 
คืน
 
คิดว่าลืมไปแ
C 
ล้ว 
 
สุดท้ายยังจำ
Em 
ขึ้นใจ
 
ว่าเราเคย
Am 
รัก 
 
รักกันแค่ไหน
 
สุดท้
G 
ายยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สัก
 
ที

OUTRO | C | Em | Am | G | ( Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites