มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้อง
Bb 
ขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง.. 
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก

INSTRU | Dm | Bb | F | C |

Dm 
  แปดโมงเซ้าเก้า
Am 
นาฬิกา
 
  
Bb 
เป็นเวลาที่อ้าย 
 
แต่ง
C 
โตออกไปปั้นคันแท
Dm 
  ส่งยีนขาดดาก 
 
 
Am 
ลายปานกับแก้
 
  
Bb 
โตดำๆแหล่ๆ คือ
C 
จังก้อนขี้ถ่านไฟ

Dm 
  เจ้านั้นกำลังย่าง
Am 
กายมา
Bb 
  ใส่ชุดนักศึกษาย่างก
F 
ายเถียงอ้ายไ
C 
Dm 
  เจ้ากำลังไปเรียนม
Am 
หาลัย
 
  มือของ
Bb 
เจ้า 
 
มีไว้เขียนหนั
C 
งสือ

 
มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้องข
Bb 
วาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง
 
ในขณะที่
Dm 
อ้ายปั้นคันแทนา
 
มันคงเป็นเว
Bb 
ลาที่เจ้าไปโรงเรียน
 
ตกบ่
F 
ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน 
 
ไปใ
C 
ส่เบ็ด
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก
 

INSTRU | Dm | Bb | F | C |
INSTRU | Dm Bb | F C | Bb | C | C | C |

Dm 
  อีกบ่ดนเจ้าก็
Am 
จบปริญญา
 
  
Bb 
อ้ายเกือกดินเกือกหญ้า 
 
บ่ไปห
F 
น้ามาหลังจักเ
C 
ทือ
Dm 
  ย่านเด้น้ำตาไหลออ
Am 
กมา 
 
บ่ฮู้เมือ
 
  
Bb 
ตายเกิดใหม่อีกจักเทือ 
 
พรร
C 
ษาจั่งอีสมเจ้า

 
มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้องข
Bb 
วาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง
 
ในขณะที่
Dm 
อ้ายปั้นคันแทนา
 
มันคงเป็นเว
Bb 
ลาที่เจ้าไปโรงเรียน
 
ตกบ่
F 
ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน 
 
ไปใ
C 
ส่เบ็ด
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก
 

 
มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้องข
Bb 
วาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง
 
ในขณะที่
Dm 
อ้ายปั้นคันแทนา
 
มันคงเป็นเว
Bb 
ลาที่เจ้าไปโรงเรียน
 
ตกบ่
F 
ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน 
 
ไปใ
C 
ส่เบ็ด
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก..
 

OUTRO | Dm | Bb | F | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites