INTRO | C | C | Am | G |
INTRO | F | G | Em | Am |
INTRO | Dm | G | C | C |

C 
เธอทำอะไรไปกับใครอยู่ที่ไหนฉัน
Am 
รู้ดี
 
เธอคงไป
F 
หาของฟรีๆ
 
ที่ดึกป่าน
G 
นี้แล้วยังไม่นอน
C 
โทรไปไม่รับ 
 
โทรศัพท์บอกว่าหลับไม่ไ
Am 
ด้ยิน
 
ฉันว่าเธอ
F 
คงแอบกินอยู่กับใ
G 
คร 
 
อยู่ใช่ไ
C 
หม

 
ถึงได้ไม่ค
F 
อยเป็นห่วงเป็น
G 
ใย
 
จะไปที่ไ
C 
หนก็ไม่มีฉันไป
Am 
ด้วย
 
ฉันมันซ
F 
วย 
 
ที่มาชอบเ
G 
ธอ

 
เหลี่ยมทุกด
F 
อกแล้วบอกว่าแ
G 
ฟน
 
ไปเดินควง
Em 
แขนจับมือขนาด
Am 
นั้น
 
บอกใค
Dm 
รๆ 
 
ว่าเป็นเพื่อน
G 
กัน
 
เพื่อนกันส้น
C 
ตรีนอะไร

 
เหลี่ยมทุกด
F 
อกแล้วบอกว่า
G 
รักเรา
 
ไปอยู่กับ
Em 
เขารักเราแค่ไ
Am 
หน
 
ถ้าเป็นพรร
Dm 
ค์นี้ก็ต่างคนต่างไ
G 
 
เอาที่สบายใจเธอแล้ว
C 
กัน

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | Dm | G | C | C |

 
ถึงได้ไม่ค
F 
อยเป็นห่วงเป็น
G 
ใย
 
จะไปที่ไ
C 
หนก็ไม่มีฉันไป
Am 
ด้วย
 
ฉันมันซ
F 
วย 
 
ที่มาชอบเ
G 
ธอ

 
เหลี่ยมทุกด
F 
อกแล้วบอกว่าแ
G 
ฟน
 
ไปเดินควง
Em 
แขนจับมือขนาด
Am 
นั้น
 
บอกใค
Dm 
รๆ 
 
ว่าเป็นเพื่อน
G 
กัน
 
เพื่อนกันส้น
C 
ตรีนอะไร

 
เหลี่ยมทุกด
F 
อกแล้วบอกว่า
G 
รักเรา
 
ไปอยู่กับ
Em 
เขารักเราแค่ไ
Am 
หน
 
ถ้าเป็นพรร
Dm 
ค์นี้ก็ต่างคนต่างไ
G 
 
เอาที่สบายใจเธอแล้ว
C 
กัน

 
เหลี่ยมทุกด
F 
อกแล้วบอกว่าแ
G 
ฟน
 
ไปเดินควง
Em 
แขนจับมือขนาด
Am 
นั้น
 
บอกใค
Dm 
รๆ 
 
ว่าเป็นเพื่อน
G 
กัน
 
เพื่อนกันส้น
C 
ตรีนอะไร

 
เหลี่ยมทุกด
F 
อกแล้วบอกว่า
G 
รักเรา
 
ไปอยู่กับ
Em 
เขารักเราแค่ไ
Am 
หน
 
ถ้าเป็นพรร
Dm 
ค์นี้ก็ต่างคนต่างไ
G 
 
เอาที่สบายใจเธอแล้ว
C 
กัน
 
ถ้าเป็นพรร
Dm 
ค์นี้ก็ต่างคนต่างไ
G 
 
เอาที่สบายใจเธอแล้ว
C 
กัน

OUTRO | F | G | Em | Am |
OUTRO | Dm | G | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites