INTRO | G | Bm | C | D |

 
G 
ก็บอาการปิดตาปิดหู 
 
ให้
Bm 
ดูว่าไม่รู้อะไร
C 
ทั้งที่ความจริงเจ็บเกินทนไหว
 
เมื่อเ
D 
ห็นฉันนอกใจอย่างนั้น
 
กี่ค
G 
รั้งกี่หน 
 
ต้องทนให้ไหว
 
ก็ใ
Bm 
จยังรักยังผูกพันธ์
 
ยังไม่พ
C 
ร้อมกับการจะเลิกกัน
 
ทนเ
D 
จ็บเก็บกลั้นน้ำตาเอาไว้

Bm 
เธอมีเขา 
 
ทั้งที่มี
Em 
ฉันอยู่
 
มันเจ็บที่ไ
C 
ด้รู้ 
 
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไ
D 

 
ก็คนที่นอ
G 
กใจ 
 
คือคนเดียวที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
จะให้ลืมให้เลิ
C 
กยังไง 
 
มันเก
D 
ลียดอะไรเธอไม่ลง
 
เมื่อคนในใ
G 
จ 
 
กลายเป็นคนที่นอ
Bm 
กใจ
 
เจ็บไม่ไหวต้องบอ
C 
กไหว
D 
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

INSTRU | G | Bm | Em | D |

Bm 
เธอมีเขา 
 
ทั้งที่มี
Em 
ฉันอยู่
 
มันเจ็บที่ไ
C 
ด้รู้ 
 
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไ
D 

 
ก็คนที่นอ
G 
กใจ 
 
คือคนเดียวที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
จะให้ลืมให้เลิ
C 
กยังไง 
 
มันเก
D 
ลียดอะไรเธอไม่ลง
 
เมื่อคนในใ
G 
จ 
 
กลายเป็นคนที่นอ
Bm 
กใจ
 
เจ็บไม่ไหวต้องบอ
C 
กไหว
D 
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

INSTRU | G | Bm Em | C Bm | C | D |

 
ก็คนที่นอ
G 
กใจ 
 
คือคนเดียวที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
จะให้ลืมให้เลิ
C 
กยังไง 
 
มันเก
D 
ลียดอะไรเธอไม่ลง
 
เมื่อคนในใ
G 
จ 
 
กลายเป็นคนที่นอ
Bm 
กใจ
 
เจ็บไม่ไหวต้องบอ
C 
กไหว
D 
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

INSTRU | G | Bm Em | C Bm | C D |

 
มันก็ทำได้แ
G 
ค่ยอม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites