C 
มีแต่จุดเริ่มต้น 
 
แต่บ่มี
G 
ส่นสิหย่างไปฮอด
C 
ระยะห่างตลอด 
 
ดนปานไ
G 
ด๋กะไกลส่ำเก่า
 
เฮ็ด
Am 
ดีนำเจ้ารอดล้มรอดตาย
 
เจ้ากะให้
Bm 
อ้ายเป็นแค่พี่ชายคื
Em 
อเก่า
C 
อ้ายบ่อยากได้ดอกน้องสาว 
 
คือบ่
D 
จื่อไว้แหน่

 
แปดสิบเ
C 
ทือที่บอกใจให้
D 
หนี
 
กะบ่เกิน
Bm 
สามนาทีจัก
Em 
เทือ
C 
ความคึดฮอดมันกะมากอดมาเฟือ
 
หัวใ
D 
จอ้าย

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
เจ้าคนไ
C 
คบ่เคยเห็นใจ 
 
หลูโตนซ
D 
าติ
 
คำว่า
Em 
ฮักอ้ายบ่เคยพ้อ
 
แต่ความเฉย
Bm 
ชามีมาบ่เคยขาด
C 
งึดเจ้าของขนาด 
 
ที่มัน
D 
ยังดื้อดึง

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
อยู่หม่องไ
C 
ด๋ความฮักของเจ้าอ้ายไป
D 
บ่ถึง
 
ตื่นขึ้น
Em 
มาแต่ละเซ้า 
 
กะเป็นแค่
Bm 
คนที่เจ้าบ่คิดถึง
 
เป็นไ
C 
ด้แค่คนๆ หนึ่ง ที่เสือกมา
D 
รบกวนชีวิตเจ้า..
 
ขอโทษเด้อที่ฮักเจ้าหลาย
 

INSTRU | Em | D | Em | D |
INSTRU | C | C | D |

C 
โง่กะโง่อยู่ดอก 
 
บ่มีคนบ
G 
อกกะเข้าใจอยู่
C 
บ่แม่นว่าบ่ฮู้ 
 
ยามอ้ายบอก
G 
ฮักเจ้าเสื่องตาใส่
 
ยัง
Am 
หวังลมๆ แล้งๆ เสมอ
 
เจ็บปวดอยู่
Bm 
เด้อแต่มันยังพอ
Em 
ทนได้
 
ฮักไปแ
C 
ล้วกะฮักเบิดใจ 
 
บ่เคยเ
D 
ผื่อหม่องอ่วย

 
แปดสิบเ
C 
ทือที่บอกใจให้
D 
หนี
 
กะบ่เกิน
Bm 
สามนาทีจัก
Em 
เทือ
C 
ความคึดฮอดมันกะมากอดมาเฟือ
 
หัวใ
D 
จอ้าย

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
เจ้าคนไ
C 
คบ่เคยเห็นใจ 
 
หลูโตนซ
D 
าติ
 
คำว่า
Em 
ฮักอ้ายบ่เคยพ้อ
 
แต่ความเฉย
Bm 
ชามีมาบ่เคยขาด
C 
งึดเจ้าของขนาด 
 
ที่มัน
D 
ยังดื้อดึง

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
อยู่หม่องไ
C 
ด๋ความฮักของเจ้าอ้ายไป
D 
บ่ถึง
 
ตื่นขึ้น
Em 
มาแต่ละเซ้า 
 
กะเป็นแค่
Bm 
คนที่เจ้าบ่คิดถึง
 
เป็นไ
C 
ด้แค่คนๆ หนึ่ง ที่เสือกมา
D 
รบกวนชีวิตเจ้า..
 
ขอโทษเด้อที่ฮักเจ้าหลาย
 

OUTRO | Em | D | Em | D | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites