INTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

C 
  ในวันที่ห่างฉันเธอคิดถึงกันอยู่มั่งม้าย
G 
  ในตอนที่ไม่ได้เจอไม่รู้ว่าเธอนั้นมีใคร
Am 
  รักห่วงและหวังเหวิด 
 
ก็อยากให้เธออยู่ใ
F 
กล้ๆ
G 
  ก็เพราะว่าใจมันต้องการ

C 
  ก็เพราะว่าฉันนั้นรักเธอเลยอยากจะบอกให้เธอรู้
G 
  เป็นกิ๊กหรือเป็นชู้หรือแค่คนคุยก็ยังดี
Am 
  ก็เพราะว่าความรักที่เด็กเลี้ยงวัวนั้น
F 
มี
G 
  ก็มีให้เธอจนหมดใจ

C 
  คิดถึงและห่วงใยถ้ามีเวลาจะไปหา
G 
  คิดถึงเธอทุกคราถ้ามีเวลาจะกอดเธอ
Am 
  น้องสาวนั้นข้องใจก็กลัวคนอื่นจะหลอกเ
F 
ธอ
G 
  ไม่อยากให้เธอต้องช้ำใจ

C 
  จะเนิ่นนานเพียงไรน้องสาวก็ยังคงรอ
G 
  ลูกเนียงลูกตอจะเก็บไว้รอเธอกลับมา
Am 
  ถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่น้องสาวคนนี้ขอสัญ
F 
ญา
G 
  จะมีแค่เธอเพียงคนเ
C 
ดียว

 
โว..โว..โว..โ
G 
ฮ..
 
จะมีแค่เธอเพียงค
Am 
นเดียว 
 
ชาดี
F 
ดา

INSTRU | C | G | Am Gm C | F G |
INSTRU | Am AmM7 | Am7 Am6 | F G | C |

C 
  ในวันที่ห่างฉันเธอคิดถึงกันอยู่มั่งม้าย
G 
  ในตอนที่ไม่ได้เจอไม่รู้ว่าเธอนั้นมีใคร
Am 
  รักห่วงและหวังเหวิด 
 
ก็อยากให้เธออยู่ใ
F 
กล้ๆ
G 
  ก็เพราะว่าใจมันต้องการ

C 
  ก็เพราะว่าฉันนั้นรักเธอเลยอยากจะบอกให้เธอรู้
G 
  เป็นกิ๊กหรือเป็นชู้หรือแค่คนคุยก็ยังดี
Am 
  ก็เพราะว่าความรักที่เด็กเลี้ยงวัวนั้น
F 
มี
G 
  ก็มีให้เธอจนหมดใจ

C 
  คิดถึงและห่วงใยถ้ามีเวลาจะไปหา
G 
  คิดถึงเธอทุกคราถ้ามีเวลาจะกอดเธอ
Am 
  น้องสาวนั้นข้องใจก็กลัวคนอื่นจะหลอกเ
F 
ธอ
G 
  ไม่อยากให้เธอต้องช้ำใจ

C 
  จะเนิ่นนานเพียงไรน้องสาวก็ยังคงรอ
G 
  ลูกเนียงลูกตอจะเก็บไว้รอเธอกลับมา
Am 
  ถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่น้องสาวคนนี้ขอสัญ
F 
ญา
G 
  จะมีแค่เธอเพียงคนเ
C 
ดียว

 
โว..โว..โว..โ
G 
ฮ..
 
จะมีแค่เธอเพียงค
Am 
นเดียว 
 
ชาดี
F 
ดา

OUTRO | C | G | Am | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites