ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

INSTRU | Bb F/A | Gm F |
INSTRU | Eb Dm | Cm F |

Bb 
  เป็นแฟน
F 
เก่า 
 
ยังบ่
Gm 
ได้..
 
  เ
F 
จ้าบ่เต็มใจ
Eb 
ย่านเขา
Dm 
ฮู้
 
  ว่า
Cm 
เฮานั้นเคยฮัก
F 
กัน

Bb 
  ให้อ้าย
F/A 
ลืม 
 
สาว่า
Gm 
ซั่น
 
  เทื่อสุดท้
F 
ายที่เฮาสิเจ
Eb 
อกัน
 
  บ่จำ
Dm 
เป็น 
 
กะ
Cm 
บ่ต้องมาเสน
F 
อหน้า

 
สิใ
Gm 
ห้อ้ายอยู่ 
 
ใน
F 
ฐานะหยัง
Eb 
เอ่ยปากถามน้องห
Bb 
ล่า
 
ได้
Gm 
ฟังคำตอบ 
 
 
F/A 
ทั้งน้ำตา
 
เมื่อเ
Eb 
จ้าบอกว่า 
 
มีสิ่งเ
F 
ดียวที่พอเป็นได้

 
ให้เป็นแ
Bb 
ค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

 
ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาคำว่าน้องฮักอ้ายห
F/A 
ลาย
 
ตั๋วกันได้แ
Eb 
ข่น..คัก..
 
ทำ
Cm 
ท่าเป็นบ่ฮู้
F 
จัก 
 
ยามหย่างพ้
Bb 
อกัน

INSTRU | Bb F/A | Gm F | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb F/A | Gm F | Eb Dm | Cm F |

 
สิใ
Gm 
ห้อ้ายอยู่ 
 
ใน
F 
ฐานะหยัง
Eb 
เอ่ยปากถามน้องห
Bb 
ล่า
 
ได้
Gm 
ฟังคำตอบ 
 
 
F/A 
ทั้งน้ำตา
 
เมื่อเ
Eb 
จ้าบอกว่า 
 
มีสิ่งเ
F 
ดียวที่พอเป็นได้

 
ให้เป็นแ
Bb 
ค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

 
ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาคำว่าน้องฮักอ้ายห
F/A 
ลาย
 
ตั๋วกันได้แ
Eb 
ข่น..คัก..โฮ..
 
ทำ
Cm 
ท่าเป็นบ่ฮู้
F 
จัก

 
ให้เป็นแ
Bb 
ค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

 
ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาคำว่าน้องฮักอ้ายห
F/A 
ลาย
 
ตั๋วกันได้แ
Eb 
ข่น..คัก…โฮ..
 
ทำ
Cm 
ท่าเป็นบ่ฮู้
F 
จัก 
 
ยามหย่างพ้
Bb 
อกัน

แฟนCmเก่ายังบ่ให้เFป็น..
 
เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป..
 

OUTRO | Bb F/A | Gm F |
OUTRO | Eb Dm | Cm F | Bb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites