ฝากลมฝน ครีม ชนากานต์ x เอฟ วงฟิน


INTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

 
อากาศเริ่มห
G 
นาว 
 
ฝนลงโปรยเบ
D 
าๆ
 
คิดถึงฉันหรือเ
Em 
ปล่า
 
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่า
C 
งนี้
 
คิดถึงเส
G 
มอ 
 
เพ้อในยามรา
D 
ตรี
 
ก็ไม่รู้ว่าคื
Em 
นนี้ 
 
พี่จะนอนหลับแล้วหรื
C 
อยัง
 
คิดถึงเ
G 
ธอ

 
แม้ในคราหลับ
D 
ฝันคิดถึงเธอเสมอ
 
ภาพเธอใน
Em 
นั้นยังไม่เคยเลือนหาย
 
คราที่เรากอด
C 
กันฉันยังจำได้ดี
 
หวนค
G 
ะนึงและขอพรตื่นมาให้ได้เจอ
 
อย่าให้เ
D 
พ้อละเมออย่างนี้
 
ส่งเพลง
Em 
นี้ผ่านเสียงดนตรี 
 
บอกเ
C 
ธอ

 
ยังจดจำฉันได้รึเป
G 
ล่า
 
ในบางคราวที่เธอนอนดูดาวคนเ
D 
ดียว
 
เคยมีบางคนที่เคียงคู่เธอตรง
Em 
นั้น
 
เคยมีฉัน ที่เธอนั้นหันมานอนซบ
C 
ลง
 
ตรงอกข้างซ้ายและหลับไป
 

G 
  คนๆ 
 
นี้ขอสัญญา
D 
  จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
Em 
  จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
C 
  เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ

 
อากาศเริ่มห
G 
นาว 
 
ฝนลงโปรยเบ
D 
าๆ
 
คิดถึงฉันหรือเ
Em 
ปล่า
 
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่า
C 
งนี้
 
คิดถึงเส
G 
มอ 
 
เพ้อในยามรา
D 
ตรี
 
ก็ไม่รู้ว่าคื
Em 
นนี้ 
 
พี่จะนอนหลับแล้วหรื
C 
อยัง
 
คิดถึงเธอ..
 

INSTRU | G | D | Em | C |

G 
  คนๆ 
 
นี้ขอสัญญา
D 
  จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
Em 
  จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
C 
  เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ

 
อากาศเริ่มห
G 
นาว 
 
ฝนลงโปรยเบ
D 
าๆ
 
คิดถึงฉันหรือเ
Em 
ปล่า
 
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่า
C 
งนี้
 
คิดถึงเส
G 
มอ 
 
เพ้อในยามรา
D 
ตรี
 
ก็ไม่รู้ว่าคื
Em 
นนี้ 
 
พี่จะนอนหลับแล้วหรื
C 
อยัง
 
คิดถึงเธอ..
 

 
อ้อนวอน
G 
ฟ้า 
 
โอ้..ท้องนภาอันกว้างใ
D 
หญ่
 
อ้อนวอน
Em 
ดาวให้ช่วยส่งความคิดถึงไ
C 
 
จากคน
G 
นี้ส่งให้อีกคนที่แสนไ
D 
กล
 
แค่อยากให้
Em 
รู้ว่าฉันคิดถึงเธอแค่ไ
C 
หน
 
อ้อนวอน
G 
ฟ้าส่งข้อความนี้ไปถึงเ
D 
ธอ
 
ว่าคน
Em 
นี้จะมีแค่เธอ 
 
ตลอ
C 
ดไป..

G 
  คนๆ 
 
นี้ขอสัญญา
D 
  จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
Em 
  จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
C 
  เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ..