ไม่อาจหยุดรัก Num Kala, Boy Peacemaker


INTRO | C | G | C | G |

ฉัน 
 
ฉันเป็นแค่
คนๆ 
 
หนึ่ง
Am 
คนที่แอบม
องเธอเท่า
นั้น
ฉัน 
 
ฉันคิดถึง
Bm 
เธอทุก
Em 
วัน
Am 
ยิ้มให้เธอ
นั้นจากมุ
มนี้

INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
วัง 
 
หวังแค่สัก
วันก็พอ
Am 
เธอจะมอง
มาที่ตรง
นี้
รอ 
 
แม้ว่าความ
Bm 
หวังไม่มี
 
แต่
Am 
ฉันก็ยิน
ดีที่จะ
รอ

 
จะหยุดความ
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
จขนาด
นี้
 
ไม่อาจหยุด
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
วังใดก็ต
าม

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D/F# |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D/F# |

 
วัง 
 
หวังแค่สัก
วันก็พอ
Am 
เธอจะมอง
มาที่ตรง
นี้
รอ 
 
แม้ว่าความ
Bm 
หวังไม่มี
 
แต่
Am 
ฉันก็ยิน
ดีที่จะ
รอ

 
จะหยุดความ
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
จขนาด
นี้
 
ไม่อาจหยุด
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
วังใดก็ต
าม

 
จะหยุดความ
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
จขนาด
นี้
 
ไม่อาจหยุด
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
วังใดก็ต
าม

 
จะหยุดความ
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
จขนาด
นี้
 
ไม่อาจหยุด
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
วังใดก็ต
าม

Am 
แม้ไม่มีห
วังอะไรเ
ลย..