INTRO | C | G | C | G |

C 
ฉัน 
 
ฉันเป็นแค่
G 
คนๆ 
 
หนึ่ง
Am 
คนที่แอบม
D 
องเธอเท่า
G 
นั้น
C 
ฉัน 
 
ฉันคิดถึง
Bm 
เธอทุก
Em 
วัน
Am 
ยิ้มให้เธอ
D 
นั้นจากมุ
G 
มนี้

INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
C 
วัง 
 
หวังแค่สัก
G 
วันก็พอ
Am 
เธอจะมอง
D 
มาที่ตรง
G 
นี้
C 
รอ 
 
แม้ว่าความ
Bm 
หวังไม่มี
 
แต่
Am 
ฉันก็ยิน
D 
ดีที่จะ
G 
รอ

 
จะหยุดความ
C 
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
D 
จขนาด
G 
นี้
 
ไม่อาจหยุด
C 
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
D 
วังใดก็ต
G 
าม

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D/F# |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D/F# |

 
C 
วัง 
 
หวังแค่สัก
G 
วันก็พอ
Am 
เธอจะมอง
D 
มาที่ตรง
G 
นี้
C 
รอ 
 
แม้ว่าความ
Bm 
หวังไม่มี
 
แต่
Am 
ฉันก็ยิน
D 
ดีที่จะ
G 
รอ

 
จะหยุดความ
C 
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
D 
จขนาด
G 
นี้
 
ไม่อาจหยุด
C 
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
D 
วังใดก็ต
G 
าม

 
จะหยุดความ
C 
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
D 
จขนาด
G 
นี้
 
ไม่อาจหยุด
C 
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
D 
วังใดก็ต
G 
าม

 
จะหยุดความ
C 
รัก 
 
รักนี้ไว้
Bm 
ยังไง
Am 
รักเธอทั้งใ
D 
จขนาด
G 
นี้
 
ไม่อาจหยุด
C 
รัก 
 
รักเธอทั้ง
Bm 
ใจที่ฉั
Em 
นมี
Am 
แม้ไม่มีห
D 
วังใดก็ต
G 
าม

Am 
แม้ไม่มีห
D 
วังอะไรเ
G 
ลย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites