Tune to Eb
INTRO | G D | Em C D |
INTRO | G D | Em C |

 
ลากพ
G 
ระ 
 
ฉัน
D 
ถ้าไห้เธอหลบ
Em 
บ้าน
D 
 
ลอยกระ
C 
ทง 
 
สงก
D 
รานต์ก็ไม่เห็นห
G 
น้าเธอ
 
ยิ่งช่
C 
วงที่ปิดเท
D 
อม 
 
เหมือน
Bm 
เดิมคงไม่ได้
Em 
เจอ
 
เธอบ
C 
อกว่าลงซัมเมอร์ 
 
ไห้รอเธ
D 
อก่อน

 
เห็นเ
G 
พื่อน..แถวบ้
D 
านทุกแฟนไปเ
Em 
ที่ยว 
 
 
D 
 
เหลือฉันคนเ
C 
ดียว..ที่
D 
รอเธอกลับมา
G 
หา
 
โทรไ
C 
ปแหลงไม่ได้น
D 
าน 
 
ต้อง
Bm 
อ่านหนังสือไม่
Em 
มีเวลา
 
ทุกค
C 
รั้งฉันเหมือนอิบ้า 
 
เวลาวางส
D 
ายเธอ

 
ช่
C 
วยบอก
D 
รัก.. 
 
 
Bm 
ฉันอีกสัก
Em 
ครั้ง
 
ช่วยตอก
C 
ย้ำ.. 
 
คำว่าเ
D 
รา..

 
ว่าเธอยังไม่มีไ
G 
คร 
 
ว่าเ
D 
ธอยังมีแต่
Em 
ฉันคนเ
D 
ดียว
 
อย่ามัวแต่เที่
C 
ยว 
 
ตั้งใ
D 
จเรียนเถิดห
G 
นา
 
เรียน
C 
จบแขบหลบบ้
D 
าน 
 
สาวใ
Bm 
ต้อย่าลืมสั
Em 
ญญา
 
รีบก
Am 
ลับมาตะ 
 
คนแ
D 
ถวนี้ยังค
G 
อย
D 

 
เดือน
G 
สิบ.. 
 
ไห้เ
D 
ธอรีบหลบมา
Em 
หา
D 
 
มาชิงเปรตกันห
C 
วา 
 
ทำ
D 
บุญส่งต
G 
ายาย
 
รีบก
C 
ลับมาซ้อนท้าย
D 
ฉัน 
 
เที่ยว
Bm 
กันให้บา
Em 
ยๆ 
 
ใจ
 
ถึงน
C 
านแค่ไหน.
D 
.. 
 
ฉันก็จะ
G 
รอ..

INSTRU | G D | Em D | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
ช่
C 
วยบอก
D 
รัก.. 
 
 
Bm 
ฉันอีกสัก
Em 
ครั้ง
 
ช่วยตอก
C 
ย้ำ.. 
 
คำว่าเ
D 
รา..

 
ว่าเธอยังไม่มีไ
G 
คร 
 
ว่าเ
D 
ธอยังมีแต่
Em 
ฉันคนเ
D 
ดียว
 
อย่ามัวแต่เที่
C 
ยว 
 
ตั้งใ
D 
จเรียนเถิดห
G 
นา
 
เรียน
C 
จบแขบหลบบ้
D 
าน 
 
สาวใ
Bm 
ต้อย่าลืมสั
Em 
ญญา
 
รีบก
Am 
ลับมาตะ

 
ว่าเธอยังไม่มีไ
G 
คร 
 
ว่าเ
D 
ธอยังมีแต่
Em 
ฉันคนเ
D 
ดียว
 
อย่ามัวแต่เที่
C 
ยว 
 
ตั้งใ
D 
จเรียนเถิดห
G 
นา
 
เรียน
C 
จบแขบหลบบ้
D 
าน 
 
สาวใ
Bm 
ต้อย่าลืมสั
Em 
ญญา
 
รีบก
Am 
ลับมาตะ 
 
คนแ
D 
ถวนี้ยังค
G 
อย

 
แขบห
Am 
ลบมาตะ 
 
คนแ
D 
ถวนี้ยังค
G 
อย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites