Power Bank(แบตสำรอง) – Boy Peacemaker

 
* ไม่เ
ป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
 
พร้อม
เข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
 
วัน
Am 
ไหนที่อ่อนล้า 
 
ให้มอง
มาที่ฉันแค่เผื่อ
ไว้
 
เมื่อไรที่
เธอต้องการฉัน(อยู่ตรงนี้)

INSTRU | C | C | Am | Am |

 
ฉัน
ไม่เคยสนใจ 
 
ไม่เคยจะทุ่ม
ให้ใครเท่าเธอ
 
กับใครที่เ
Dm 
คยเจอมีเเค่เธอ 
 
ที่จริง
จังกว่าคนไหน
 
ไม่รัก
กันซักที 
 
และในวันนี้ยั
งมองข้ามฉันไป
 
แค่เก็บฉันไว้เ
Dm 
ป็นเพียงคนคอยห่วงใย 
 
แค่นี้ก็
ดีพอแล้ว

 
** ให้ฉัน
Am 
เป็น 
 
ของ
ที่ไม่สำคัญ
 
อยู่ข้าง
Am 
กัน 
 
ไม่ต้อง
ให้ความสนใจ
 
แต่เดือดร้อน
Am 
เมื่อไหร่
 ให้นึก
Dm 
ถึงฉันก่อนใคร

( * )

INSTRU | C | C | Am | Am |

 
ไม่ขอ
เป็นคนสำคัญ
 
แค่เก็บฉันเป็นแผน
สำรองก็พอ
 
หากเพียงเธอ
Dm 
ต้องการ 
 
ไม่ต้องรีรอ
 
ให้รู้ฉั
นอยู่ตรงนี้

( ** ) ( * )

INSTRU | F | Am | C | G | F | Am | G |

 
ให้ฉัน
เป็นของที่ไม่สำคัญ
 
อยู่ข้าง
กัน 
 
ไม่ต้องให้ความสนใจ
 
แต่เดือดร้อน
Am 
เมื่อไหร่
 
 
ให้นึก
Dm 
ถึงฉันก่อนใคร

( * ) ( * )

OUTRO | C | C | F | F | Am | G | F | G | C |