รักดีไม่พอ – บังนัส BP


INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

Bb 
  ตั้งแต่วัน
นั้นที่เธอทิ้ง
Am 
ฉันไปมีค
Dm 
นใหม่
Gm 
  ฉันยังทำใ
จไม่ได้เ
ลย
Bb 
  จากวันที่ส
องเราเคยบอ
Am 
กรัก
 
  เพียงชั่วข้าม
Dm 
คืนเหมือนเคย
Gm 
  เหมือนเธอทำเ
ฉยละเลยรั
กกัน 
 
 
F7 

Bb 
  วันนั้นเธอ
ทิ้งฉันไปไม่
Am 
ลากันเลยซั
Dm 
กคำ
Gm 
  ความรักที่
ฉันมันมีให้เ
ธอคงยังไม่พอ
Bb 
  วันนี้เธอ
นั้นต้องการให้
Am 
ฉันเป็นเพียงแค่
Dm 
ตัวละคร
 
  กับ
Gm 
ตอน 
 
สุดท้
าย 
 
ของสอ
งเรา

Bb 
  บอกกับใ
จตัวเอง
 
  ว่าเ
Am 
ธอหมดรักไป
Dm 
มีใหม่
Gm 
  ฉันยังทำใ
Bb 
จ.. 
 
ไม่ไ
ด้..

 
แต่สุดท้
าย 
 
ความ
Am 
รักมันกินไ
Dm 
ม่ได้
 
เธอ
ทิ้งฉันไปมีค
Bb 
นใหม่ 
 
 
Am 
 
เธอบอกกับ
Gm 
ฉันว่าเธอเสียใ
 
ที่ทำแบบ
นี้ 
 
ก็
Am 
ฉันมันดีไม่
Dm 
พอ
 
หรือเ
ธอต้องการแบ
Bb 
บนี้
Am 
 
ขอบ
Gm 
คุณที่เคยหวัง
ดี
 
รัก
Bb 
เราจบเพียงเท่า
นี้ 
 
โอ๊
ะโอ…

INSTRU | Dm | Am | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

Bb 
  วันนั้นเธอ
ทิ้งฉันไปไม่
Am 
ลากันเลยซั
Dm 
กคำ
Gm 
  ความรักที่
ฉันมันมีให้เ
ธอคงยังไม่พอ
Bb 
  วันนี้เธอ
นั้นต้องการให้
Am 
ฉันเป็นเพียงแค่
Dm 
ตัวละคร
 
  กับ
Gm 
ตอน 
 
สุดท้
าย 
 
ของสอ
งเรา

Bb 
  บอกกับใ
จตัวเอง
 
  ว่าเ
Am 
ธอหมดรักไป
Dm 
มีใหม่
Gm 
  ฉันยังทำใ
Bb 
จ.. 
 
ไม่ไ
ด้..

 
แต่สุดท้
าย 
 
ความ
Am 
รักมันกินไ
Dm 
ม่ได้
 
เธอ
ทิ้งฉันไปมีค
Bb 
นใหม่ 
 
 
Am 
 
เธอบอกกับ
Gm 
ฉันว่าเธอเสียใ
 
ที่ทำแบบ
นี้ 
 
ก็
Am 
ฉันมันดีไม่
Dm 
พอ
 
หรือเ
ธอต้องการแบ
Bb 
บนี้
Am 
 
ขอบ
Gm 
คุณที่เคยหวัง
ดี

 
ว่าแต่สุดท้
าย 
 
ความ
Am 
รักมันกินไ
Dm 
ม่ได้
 
เธอ
ทิ้งฉันไปมีค
Bb 
นใหม่ 
 
 
Am 
 
เธอบอกกับ
Gm 
ฉันว่าเธอเสียใ
 
ที่ทำแบบ
นี้ 
 
ก็
Am 
ฉันมันดีไม่
Dm 
พอ
 
หรือเ
ธอต้องการแบ
Bb 
บนี้
Am 
 
ที่
Bb 
ดูแลเธอไม่
ดี 
 
รักเ
Bb 
ราจบเพียงเท่า
นี้..