Tune to Eb
INTRO | Em D | C G D/F# | Em D | C |

Em 
สู้บ่น้อใจ 
 
D 
หวบ่น้อเฮา
 
ความเศ
C 
ร้าความเหงาเข้ามาเ
G 
ยือน
Em 
บ้านที่เคยอยู่ 
 
 
D 
อู่ที่เคยนอน
 
ภาพค
C 
อยหลอกหลอนย้ำเ
Em 
ตือน

Em 
จากมาสองปี 
 
มา
D 
หางานทำ
 
เวรกร
C 
รมกะซ้ำแห่ง
Em 
ซ้อน
 
โรงงานก็ปิดโควิ
D 
ดก็เข้ามา 
 
บุญผ
C 
ลา
 
โอยย.. ยัง
Em 
ฮำฮอน

 
ได้แต่แนมเบิ่ง
C 
ฟ้า 
 
ซอมเบิ่งท
D 
าง
 
เส้นที่เคยย่
G 
าง 
 
จาก
D/F# 
บ้านมาไ
Em 
กล
 
เจ้าสิอยู่จังใ
C 
ด 
 
คึดฮอดแ
B7 
ม่เด้

 
คือสิซอมท
C 
าง 
 
หาลูกห
D 
ล่า
 
ให้คืน
Em 
มา 
 
อยู่บ้านเฮา
 
เฮือนน้อ
C 
ยๆ 
 
หลังเก่
D 
าๆ
 
หม่องที่
Bm 
เจ้านั้นเคยอ
Em 
ยู่กิน

 
น้ำตา
C 
รินอยู่ในห้องเ
D 
ช่า
 
เสียงแม่เ
G 
ว่า 
 
ผ่าน
D/F# 
ลมให้ได้
Em 
ยิน
 
อยากสิ
Am 
คืนเมือสู่ดิน 
 
ถิ่นอี
Bm 
สานบ้านเคย
Em 
อยู่
 
สู้บ่ไ
C 
หวใจเริ่ม
D 
ท้อ
 
แห่งคึด
G 
พ้อ 
 
ใจแ
D/F# 
ห่ง 
 
หด
Em 
หู่
 
อยากให้
Am 
ฮู้ 
 
ว่า
D 
ลูก 
 
ก็ซอ
Em 
มทาง

INSTRU | Em D | C G D/F# | Em D | C |
INSTRU | Em D | C G D/F# | Em D | C D | G |

 
ได้แต่แนมเบิ่ง
C 
ฟ้า 
 
ซอมเบิ่งท
D 
าง
 
เส้นที่เคยย่
G 
าง 
 
จาก
D/F# 
บ้านมาไ
Em 
กล
 
เจ้าสิอยู่จังใ
C 
ด 
 
คึดฮอดแ
B7 
ม่เด้

 
คือสิซอมท
C 
างหาลูกห
D 
ล่า
 
ให้คืน
Em 
มาอยู่บ้านเฮา
 
เฮือนน้อ
C 
ยๆ 
 
หลังเก่
D 
าๆ
 
หม่องที่
Bm 
เจ้านั้นเคยอ
Em 
ยู่กิน

 
น้ำตา
C 
รินอยู่ในห้องเ
D 
ช่า
 
เสียงแม่เ
G 
ว่า 
 
ผ่าน
D/F# 
ลมให้ได้
Em 
ยิน
 
อยากสิ
Am 
คืนเมือสู่ดิน 
 
ถิ่นอี
Bm 
สานบ้านเคย
Em 
อยู่
 
สู้บ่ไ
C 
หวใจเริ่ม
D 
ท้อ
 
แห่งคึด
G 
พ้อ 
 
ใจแ
D/F# 
ห่งหด
Em 
หู่
 
อยากให้
Am 
ฮู้ 
 
ว่า
D 
ลูก 
 
ก็ซอ
Em 
มทาง

 
คือสิซอมท
C 
างหาลูกห
D 
ล่า
 
ให้คืน
Em 
มาอยู่บ้านเฮา
 
เฮือนน้อ
C 
ยๆ 
 
หลังเก่
D 
าๆ
 
หม่องที่
Bm 
เจ้านั้นเคยอ
Em 
ยู่กิน

 
น้ำตา
C 
รินอยู่ในห้องเ
D 
ช่า
 
เสียงแม่เ
G 
ว่า 
 
ผ่าน
D/F# 
ลมให้ได้
Em 
ยิน
 
อยากสิ
Am 
คืนเมือสู่ดิน 
 
ถิ่นอี
Bm 
สานบ้านเคย
Em 
อยู่
 
สู้บ่ไ
C 
หวใจเริ่ม
D 
ท้อ
 
แห่งคึด
G 
พ้อ 
 
ใจแ
D/F# 
ห่งหด
Em 
หู่
 
อยากให้
Am 
ฮู้ 
 
ว่า
D 
ลูก 
 
ก็ซอ
Em 
มทาง

OUTRO | Em D | C G D/F# | Em D | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites