หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้..
 
อยู่ใน
Am 
หราง 
 
 
G 

 
ขี้
Am 
หกทั้งเพ 
 
แหลง
Em 
ได้ทั้งเพ
 
ว่าเ
F 
ธอจะไม่เก
G 
เรไม่อ้อ
C 
ร้อ
E 
 
สัญ
Am 
ญาขี้หกเพ 
 
เธอ
Em 
บอกจะไม่โลเล
 
ที่แ
F 
หลงขี้หก
G 
ทั้งเพพี่เสีย
C 
ใจ

Dm 
ก่อนพี่อยู่ติดหราง 
 
สัญญา
Am 
กันเอาไว้อย่างไร
F 
ตอนพี่อยู่ในหรางไซรเธอน
G 
อกใจ

 
หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้..
 
อยู่ใน
Am 
หราง

INSTRU | Am | Em | F G | C E |
INSTRU | Am | Dm | G | Am |

Dm 
ก่อนพี่อยู่ติดหราง 
 
สัญญา
Am 
กันเอาไว้อย่างไร
F 
ตอนพี่อยู่ในหรางไซรเธอน
G 
อกใจ

 
หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้..

 
หัวเข่ามัน
Am 
อ่อนนอนกอดกรงเหล็ก
 
โหม๋
Em 
เด็กมานอกใจ
 
หกเ
F 
ดือนพี่กะหลุด 
 
แต่แค่หก
G 
วันเธอเปลี่ยนใจ
 
โอ้ย..  
Am 
เจ็บบอกไม่ถูก 
 
เหมือนอิ
Em 
ผูกคอตาย
F 
ได้แค่เสียใจและนอนร้อง
G 
ไห้.. 
 
อยู่ใน
Am 
หราง

OUTRO | Am | Em | F | G | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites