INTRO | G | G | C | C |
INTRO | G | G | C | C |
INTRO | G | G | C | D |

 
อยู่
ดี ๆ ก็ไหลมา ใจมันกลั่นเป็นน้ำตา
 
เพร
าะแค่เธอบอกว่าเธอจะไป
 
เธอบอกว่าเธ
Em 
อนั้นมีคนใหม่
 
อยู่กับฉัน
ไม่มีอะไร 
 
ดีขึ้น
มา 
 
โว..

 
ไห
นว่าเธอจะรักกัน 
 
ไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน
 
จน
วันที่ฟ้าดินสลาย
 
แต่แล้วเธ
Em 
อก็ทิ้งกันง่ายดาย
 
เมื่อ
ในวันที่เธอนั้นเจอคนให
ม่.. 
 
ที่เธอว่าดี

 
วันนี้
Am 
เธอกำลังจะขึ้นสวรรค์ชั้นแปด
 
ไอ้เร
Bm 
าก็ยืนงง 
 
เหมือนลงที่แบกแดด
 
พูด
อะไรไม่ออก เฮ้ย! งงละไอ้แสด
 
เธอ
มาทำอย่างงี้ได้ไง 
 
ชัดทีเถอะ

 
วันนั้น
Am 
เธอบอกกับฉันว่าเธอจะไม่มีใคร
 
แต่
Bm 
พอมาวันนี้เธอเองต้องการจะไป
 
คำ
ที่เธอบอกกัน 
 
ก็มีเอาไว้แค่หลอกควาย
 
ได้
ฉันแล้วเธอจะไป 
 
ฉันไม่ใช่ดอกไม้ริมทาง

 
รักแท้
มันก็แพ้ลักเย
 
คนถูกเท
Em 
มันก็คงต้องไป
 
รักเก่า ๆ
มันก็คง..ไม่มีความ
Bm 
หมาย
 
ต้องกลา
Am 
ยเป็นทางผ่านของเธ

 
คนรักแท้
มันก็แพ้ลักเย
 
คนลักเ
Em 
ย 
 
ระวังจะโดนลักยิง
 
คนที่เจ็
บคือคน..ที่โด
Bm 
นทิ้ง
 
ถ้าใจ
Am 
ไม่เคยรักจริงกับใค
 
อย่าพูดมันออกม
า..

INSTRU | G | G | Em | Em |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
วันนี้
Am 
เธอกำลังจะขึ้นสวรรค์ชั้นแปด
 
ไอ้เร
Bm 
าก็ยืนงง 
 
เหมือนลงที่แบกแดด
 
พูด
อะไรไม่ออก เฮ้ย! งงละไอ้แสด
 
เธอ
มาทำอย่างงี้ได้ไง 
 
ชัดทีเถอะ

 
วันนั้น
Am 
เธอบอกกับฉันว่าเธอจะไม่มีใคร
 
แต่
Bm 
พอมาวันนี้เธอเองต้องการจะไป
 
คำ
ที่เธอบอกกัน 
 
ก็มีเอาไว้แค่หลอกควาย
 
ได้
ฉันแล้วเธอจะไป 
 
ฉันไม่ใช่ดอกไม้ริมทาง..

 
รักแท้
มันก็แพ้ลักเย
 
คนถูกเท
Em 
มันก็คงต้องไป
 
รักเก่า ๆ
มันก็คง..ไม่มีความ
Bm 
หมาย
 
ต้องกลา
Am 
ยเป็นทางผ่านของเธ

 
คนรักแท้
มันก็แพ้ลักเย
 
คนลักเ
Em 
ย 
 
ระวังจะโดนลักยิง
 
คนที่เจ็
บคือคน..ที่โด
Bm 
นทิ้ง
 
ถ้าใจ
Am 
ไม่เคยรักจริงกับใค
 
อย่าพูดมันออกม
า..

OUTRO | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites