Capo #1
INTRO | F | Em Am | Dm G | Cmaj7 |
INTRO | F | Em Am | F G | C |

C 
ใจของฉัน 
 
ตั้งแต่
Em 
วันที่ได้พบเธอ
 
ก็
Am 
พร้อมจะหยุดตรงนี้ 
 
เพื่อ
G 
เธอคนเดียว
 
เป็น
C 
มากกว่ารัก 
 
ถึงเสีย
Em 
ใจไม่กลัวไม่เกี่ยว
 
แค่ได้
Am 
รักเพียงสิ่งเดียวก็พอ
G 
ใจ

 
ถ้า
F 
วันพรุ่งนี้ 
 
ฉันไม่มี
Em 
เธออยู่
 
ก็ไม่
Dm 
รู้ว่าฉันจะอยู่ได้อย่าง
G 
ไร

 
เพราะเธอ
C 
มีแค่คนเดียว
 
ฉันจึง
Em 
เสียเธอไม่ได้
 
ที่
Am 
ฉันหึงฉันหวง 
 
รู้
G 
มั้ย
 
ก็เพราะฉัน
F 
รักเธอ 
 
 
G 
 
ขอเธออย่าเ
C 
พิ่งรำคาญ
 
ถ้าฉันอยาก
Em 
เจออยากพบ
Am 
เธอ
 
หมด
Dm 
ใจของฉัน 
 
ฉันยกให้เ
G 
สมอ
 
ยกให้เธอตั้งแต่ต้นเลย..
 

INSTRU | F | G | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F Fm | Em Am | F | G Gsus4 G |

 
ถ้า
F 
วันพรุ่งนี้ 
 
ฉันไม่มี
Em 
เธออยู่
 
ก็ไม่
Dm 
รู้ว่าฉันจะอยู่ได้อย่าง
G 
ไร

 
เพราะเธอ
C 
มีแค่คนเดียว
 
ฉันจึง
Em 
เสียเธอไม่ได้
 
ที่
Am 
ฉันหึงฉันหวง 
 
รู้
G 
มั้ย
 
ก็เพราะฉัน
F 
รักเธอ 
 
 
G 
 
ขอเธออย่าเ
C 
พิ่งรำคาญ
 
ถ้าฉันอยาก
Em 
เจออยากพบ
Am 
เธอ
 
หมด
Dm 
ใจของฉัน 
 
ฉันยกให้เ
G 
สมอ

 
เพราะเธอ
C 
มีแค่คนเดียว
 
ฉันจึง
Em 
เสียเธอไม่ได้
 
ที่
Am 
ฉันหึงฉันหวง 
 
รู้
G 
มั้ย
 
ก็เพราะฉัน
F 
รักเธอ 
 
 
G 
 
ขอเธออย่าเ
C 
พิ่งรำคาญ
 
ถ้าฉันอยาก
Em 
เจออยากพบ
Am 
เธอ
 
หมด
Dm 
ใจของฉัน 
 
ฉันยกให้เ
G 
สมอ
 
ยกให้เธอตั้งแต่ต้นเลย..
 

OUTRO | F | Fm | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites