INTRO | G | G | Em | D |

 
ก็เ
G 
ห็นเต็มสองตา 
 
ว่าที่รักของเธอ
 
ที่เธอนั้น
Em 
รักและภักดีตลอด
D 
มา
 
เขามีใ
C 
ครอยู่แล้วอีก
D 
คน 
 
แอบปิดบัง
Bm 
ฉันเรื่อ
Em 
ยมา
 
ไม่อยากให้ใ
Am 
ครมาชี้หน้า
C 
ด่า 
 
ว่าแย่งแฟนเ
D 
ขา

 
เพราะฉันเป็นห่วง
Em 
เธอ 
 
เพราะว่าฉันสงส
Bm 
ารเธอ
 
ไม่อยากให้เ
C 
ธอ 
 
เป็นน้อยของใ
D 
คร

 
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้รู้ตัวหรือเ
Em 
ปล่า
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
คน
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ

 
ก็ข
G 
องที่ยืมเขามา 
 
เมื่อเธอไม่คืนเขาไป
 
ไม่นานเท่าไ
Em 
หร่หรอก 
 
เขาจะมาทว
D 
งคืน
 
และ
C 
คนที่ต้องเสี
D 
ยใจ 
 
ก็คือ
Bm 
เธอไม่ใช่ใค
Em 
รอื่น
 
แล้วเ
C 
ธอจะฝืน 
 
ฝืนรักเขาทำ
D 
ไม

 
เพราะฉันเป็นห่วง
Em 
เธอ 
 
เพราะว่าฉันสงส
Bm 
ารเธอ
 
ไม่อยากให้เ
C 
ธอ 
 
เป็นน้อยของใ
D 
คร

 
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้รู้ตัวหรือเ
Em 
ปล่า
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
ผู้ชาย
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ 
 
 
D 

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D | D |

 
นี่เ
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้รู้ตัวหรือเ
Em 
ปล่า
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
ผู้ชาย
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ 
 
 
D 

 
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้ร..
Em 
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
ผู้ชาย
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ

 
ผู้ช
C 
ายคนนั้น 
 
 
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites