INTRO | C | G | C | G | C | C |

 
G 
สียงตามสาย 
 
ข้อ
Am 
ความจากใจ
 
C 
รือจดหมายในซอ
G 
งเก่าๆ
G 
คำสั้นสั้นที่ทำให้
Am 
วันสีเทา
 
ฉัน
C 
มีแรงก้าว 
 
 
G 
มาตั้งไกล

 
ตอน
C 
ล้มเธอบอกให้ลุก
 
ตอนฟุบเธออยู่ตรงนี้ ประค
G 
องใก
Em 
ล้ๆ
Am 
เดินมาตั้งไกล.
D 
.. 
 
ด้วยคำสั้นสั้นจา
G 
กเธอ 
 
 
C 

G 
แค่เหนื่อยไหม 
 
ฉัน
Am 
กินอะไร
 
มีใ
C 
ครรังแกหรือเ
G 
ปล่า
G 
คำว่าห่วง 
 
ที่มันไม่
Am 
เคยยืดยาว
 
แต่เ
C 
ข้าไปกลางหัว
G 
ใจ

 
วัน
C 
นี้ฉันเก็บเอาฝัน 
 
วันนั้นมาอยู่ตรงนี้
 
ใน
G 
มือฉัน
Em 
ได้ 
 
ไม่ใ
Am 
ช่เพราะใคร..
 
เพราะเ
G 
ธอ 
 
 
C 

 
สั้น
Am 
สั้น 
 
และแสนจะยิ่
Em 
งใหญ่
 
สั้น
Am 
สั้น 
 
แต่มันช่างมา
Em 
กมาย
 
สั้
Am 
นสั้น 
 
ที่ฉันจะพู
Em 
ดไป
D 
หัวใจฉัน.. 
 
ให้เ
G 
ธอ 
 
 
C 

INSTRU | Em | C | ( 3 Times ) | D | G | C |

G 
มีชีวิตเมื่อตอ
Am 
นเกิดมาต้น
C 
ทุนไม่มีเท่าไ
G 
 
แต่เ
G 
ธอเป็นเหมือนกำไ
Am 
รที่มีเข้า
G 
มา
 
บางค
C 
รั้งมันท้อ 
 
พอ
Am 
รู้ว่าเธอ 
 
 
G 
อยู่รอข้า
Em 
งหน้า
Am 
หัวใจที่อ่อนล้า.
D 
.. 
 
ก็กลับมาสม
G 
บูรณ์ 
 
 
C 

 
สั้น
Am 
สั้น 
 
และแสนจะยิ่
Em 
งใหญ่
 
สั้น
Am 
สั้น 
 
แต่มันช่างมา
Em 
กมาย
 
สั้
Am 
นสั้น 
 
ที่ฉันจะพู
Em 
ดไป
D 
หัวใจฉัน.. 
 
ขอบ
G 
คุณ.. 
 
 
C 

 
หัวใ
D 
จฉัน.. 
 
ขอบ
G 
คุณ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites