Tune to Eb
INTRO | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |
INTRO | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

 
จะไม่
Fmaj7 
ร้องไห้
 
เพราะเคยสัญญากับ
Em7 
เธอแล้ว
 
จะเข้ม
Fmaj7 
แข็งให้ได้
 
และขอให้เธอเชื่
Cmaj7 
อใจฉัน

 
เพราะรู้ว่าฉันจะ
Fmaj7 
ไม่เป็นไร
 
ถึงแม้ว่าเราต้อง
Em7 
ไกลห่าง
 
ฉันรู้ว่าเราก็
Fmaj7 
ต้องเดินทาง
 
ฉันรู้ว่าเรานั้น
Em7 
ต่างคนต่างก็มีฝัน

Fmaj7 
รัก.. 
 
จะเก็บคำนั้นอย่า
Em7 
งดี
Fmaj7 
รัก.. 
 
จะอยู่ตรงนี้ตลอด
Em7 
ไป
Fmaj7 
ยิ้ม.. 
 
จะเก็บรอยยิ้มให้กับ
Em7 
เธอ
 
เผื่อว่าใน
Fmaj7 
วันนั้น.. 
 
เราพบ
Cmaj7 
กันใหม่

INSTRU | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |
INSTRU | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

 
จะไม่
Fmaj7 
ร้องไห้
 
เพราะเคยสัญญากับ
Em7 
เธอไว้
 
จะผ่าน
Fmaj7 
ไปให้ได้
 
จากนี้จะมีแต่
Cmaj7 
รอยยิ้ม

 
เพราะรู้ว่าฉันจะ
Fmaj7 
ไม่เป็นไร
 
ถึงแม้ว่าเราต้อง
Em7 
ไกลห่าง
 
เพราะรู้ว่ามันก็
Fmaj7 
ต้องมีทาง
 
และรู้ว่าเรานั้น
Em7 
จะเจอกันอยู่ในฝัน

Fmaj7 
รัก.. 
 
จะเก็บเอาไว้อย่า
Em7 
งดี
Fmaj7 
รัก.. 
 
จะอยู่ตรงนี้ตลอด
Em7 
ไป
Fmaj7 
ยิ้ม.. 
 
จะคอยส่งยิ้มให้กับ
Em7 
เธอ
 
เผื่อว่าใน
Fmaj7 
ความฝัน.. 
 
เราพบ
Cmaj7 
กันใหม่

INSTRU | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |
INSTRU | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

 
จะไม่
Fmaj7 
ร้องไห้ 
 
เพราะเคยสัญญากับ
Cmaj7 
เธอแล้ว

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites