INTRO | A | A | A | A |

A 
อยากจะมีเพลงบางเพลง
 
บรรเลงสิ่งที่ใ
D 
จอยากบอก
A 
ก็เพลงที่เคยฟังเมื่อก่อน
 
มันอาจหมายถึงใค
D 
รก็ได้
 
แต่เ
Bm 
พลงที่เธอ 
 
 
C#m 
กำลังฟัง
D 
คำทุกคำ 
 
เจา
F#m 
ะจงความหมาย
Bm 
ความรู้สึกที่มีอยู่ข้า
C#m 
งใน
 
จาก
D 
คำแรกจนคำสุดท้
E 
าย 
 
มันส่งให้เธอ

 
A 
ยากจะบอกด้วยตั
E/B 
วเอง
 
ฉันบรรยายไม่
F#m 
เก่งจึงส่งเป็นเพลง
E 
มา
 
ให้รับรู้ว่ารู้
F#m 
สึกเมื่อเจอ 
 
พร่ำเ
B7 
พ้อเมื่อไม่พบหน้า
 
ได้
Bm 
ระบายมันออกไ
E 

 
A 
ธอคนเดียวเพียงเท่
E/B 
านั้น
 
ถ้าเธอไม่ได้
F#m 
ฟังมันก็ไม่เป็นเพลงของใ
E 
คร
 
อยากคิดถึงเธอที่
F#m 
สุดเหลือเกิน
 
แต่ก็เ
B7 
ขินที่จะพูดไป 
 
ถ้า
Bm 
รับรู้มันได้
 
จะ
E 
ยกให้เพลงของเธอเอง

INSTRU | A | A | A | A |

A 
เพลงที่มีท่วงทำนอง
 
สั่นพ้องกับหัวใ
D 
จของฉัน
 
คำว่า
Bm 
คิดถึงจัง 
 
 
C#m 
สุขหัวใจ
D 
ประทับใจอยู่ในเ
F#m 
พลงเป็นล้าน
Bm 
เพลงนี้เองที่จะ
C#m 
รวมทุกความ
 
ความจ
D 
ริงที่เธอเท่า
E 
นั้น 
 
ควรฟังเอาไว้

 
A 
ยากจะบอกด้วยตั
E/B 
วเอง
 
ฉันบรรยายไม่
F#m 
เก่งจึงส่งเป็นเพลง
E 
มา
 
ให้รับรู้ว่ารู้
F#m 
สึกเมื่อเจอ 
 
พร่ำเ
B7 
พ้อเมื่อไม่พบหน้า
 
ได้
Bm 
ระบายมันออกไ
E 

 
A 
ธอคนเดียวเพียงเท่
E/B 
านั้น
 
ถ้าเธอไม่ได้
F#m 
ฟังมันก็ไม่เป็นเพลงของใ
E 
คร
 
อยากคิดถึงเธอที่
F#m 
สุดเหลือเกิน
 
แต่ก็เ
B7 
ขินที่จะพูดไป 
 
ถ้า
Bm 
รับรู้มันได้
 
จะ
E 
ยกให้เพลงของเธอเอง

Bm 
ว่าดีแค่ไ
E 
หนที่เราได้รู้
D 
จัก
 
รู้สึกว่า
E 
รักเมื่อเรามาใ
F#m 
กล้
 
อ่อนแอแค่ไหนเมื่อเราไม่ได้เ
D 
จอ
 
อยากอยู่กับเธอไปตลอดก
E 
าล

INSTRU | A | A |
INSTRU | A | E/B | F#m | E |
INSTRU | F#m | B7 | Bm | E |

 
A 
ยากจะบอกด้วยตั
E/B 
วเอง
 
ฉันบรรยายไม่
F#m 
เก่งจึงส่งเป็นเพลง
E 
มา
 
ให้รับรู้ว่ารู้
F#m 
สึกเมื่อเจอ 
 
พร่ำเ
B7 
พ้อเมื่อไม่พบหน้า
 
ได้
Bm 
ระบายมันออกไ
E 

 
A 
ธอคนเดียวเพียงเท่
E/B 
านั้น
 
ถ้าเธอไม่ได้
F#m 
ฟังมันก็ไม่เป็นเพลงของใ
E 
คร
 
อยากคิดถึงเธอที่
F#m 
สุดเหลือเกิน
 
แต่ก็เ
B7 
ขินที่จะพูดไป 
 
ถ้า
Bm 
รับรู้มันได้
 
จะ
E 
ยกให้เพลงของเธอเอง

OUTRO | A | A | A | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites