INTRO | A C#m | F#m Em | D F#m | D E |

Amaj7 
  ทุกครั้งที่มี 
 
 
C#m 
น้ำตา.
Em 
..
 
  เวลา
A 
คิดถึงเธอขึ้น
D 
มาทีไร 
 
มันอ่อน
C#m 
ไหวทุกที
 
  ต้องคอย
Bm 
ย้ำต้องห้ามตัวเองไม่ให้ทั
E 
กไป

Amaj7 
  ออกเดินทาง
C#m 
แล้วกัน.
Em 
..
 
  เก็บกระเ
A 
ป๋าฉันพร้อมจะไ
D 
ปให้ไกล
 
  ไป
C#m 
ที่ไม่มีใคร 
 
แต่ทำ
Bm 
ไม 
 
หัวใจยังคิ
E 
ดถึง

 
ต่อให้ไปทะ
A 
เลหรือภูเขา 
 
ไม่ว่า
C#m 
ฉันจะไปไหน
Em 
 
ออกเดินทางไปแส
A 
นไกล 
 
มันไม่ทำให้
D 
ลืม
 
ยังได้ยิน
C#m 
เสียงของเธอ
 
ที่บอกกับ
Bm 
ฉันว่าเราจะมาด้วย
E 
กัน

 
เมฆหมอกบนด
A 
อยฤดูหนาว 
 
ยิ่ง
C#m 
ทำให้คิดถึง
Em 
 
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้
A 
งคืน 
 
ยิ่งทำให้ลืมไม่
D 
ลง
 
เรื่องราวของ
C#m 
เราสองคน
 
ยังอยากหัว
Bm 
เราะข้างเธอเหมือ
E 
นเดิม
 
ยังอยากให้มาด้วยกัน
 

INSTRU | A C#m | F#m Em | D F#m | D E |

Amaj7 
  บางครั้งก็เคยแอบ
C#m 
ท้อใจ
Em 
 
  ไปแค่ไ
A 
หนหัวใจทำไ
D 
มยิ่งเหนื่อย
 
  หรือฉัน
C#m 
กำลังหลงทาง 
 
ต่อให้
Bm 
หนีเท่าไรยิ่งคิด
E 
ถึง

 
ต่อให้ไปทะ
A 
เลหรือภูเขา 
 
ไม่ว่า
C#m 
ฉันจะไปไหน
Em 
 
ออกเดินทางไปแส
A 
นไกล 
 
มันไม่ทำให้
D 
ลืม
 
ยังได้ยิน
C#m 
เสียงของเธอ
 
ที่บอกกับ
Bm 
ฉันว่าเราจะมาด้วย
E 
กัน

 
เมฆหมอกบนด
A 
อยฤดูหนาว 
 
ยิ่ง
C#m 
ทำให้คิดถึง
Em 
 
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้
A 
งคืน 
 
ยิ่งทำให้ลืมไม่
D 
ลง
 
เรื่องราวของ
C#m 
เราสองคน
 
ยังอยากหัว
Bm 
เราะข้างเธอเหมือ
E 
นเดิม

 
ต่อให้ไปทะ
A 
เลหรือภูเขา 
 
ไม่ว่า
C#m 
ฉันจะไปไหน
Em 
 
ออกเดินทางไปแส
A 
นไกล 
 
มันไม่ทำให้
D 
ลืม
 
ยังได้ยิน
C#m 
เสียงของเธอ
 
ที่บอกกับ
Bm 
ฉันว่าเราจะมาด้วย
E 
กัน

 
เมฆหมอกบนด
A 
อยฤดูหนาว 
 
ยิ่ง
C#m 
ทำให้คิดถึง
Em 
 
นั่งอยู่คนเดียวมันทั้
A 
งคืน 
 
ยิ่งทำให้ลืมไม่
D 
ลง
 
เรื่องราวของ
C#m 
เราสองคน
 
ยังอยากหัว
Bm 
เราะข้างเธอเหมือ
E 
นเดิม
 
อยากมีเธออยู่ด้ว
Amaj7 
ยจัง

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites