สาวเชียงใหม่ – ไม้เมือง


Capo #2
INTRO | C | Am | Dm | G |
INTRO | C | Am | Dm G | C |

 
ข้าเจ้
าเป็นสาวเชียงให
Am 
ม่
 
แหมบ่เต้าใ
Dm 
ด ก่อจะเป็นสาวแล้
 
ตึงวั
นมีบ่าวมาแอ่
Am 
 
มาอู้ มาแซ
Dm 
ว เป๋นคนละปู

 
ข้าเจ้
าจะเลือกเอาไ
Am 
 
อ้ายบ่าวเจียงฮา
Dm 
ย 
 
จื่อแก้วมาลูน
 
อ้ายก๋อ
ง คนแป้เขี้ยวชุ
Am 
 
อ้ายคำ อ้ายมู
Dm 
ล อ้ายส
ม 
 
อ้ายมี

 
เปิ้นบอ
Am 
กว่าจะมาข
Dm 
 
ข้าเจ้าก่อร
อ..มาแล้วเป๋นปี๋
 
ป้อแ
Am 
ม่..ถ่าปู๋สะลี
Em 
 
อ้ายบ่าวตั๋วดี
Dm 
หายแซบ 
 
หายสอ

 
ข้าเจ้
า..บ่เจื้อแหมแล้
Am 
 
จะแต่งกับแม้
Dm 
ว.. 
 
ไปอยู่ป๋ายดอ
 
ขายผ้า
 ขายเพชร 
 
ขายพล
Am 
อย
 
ขายแหวน ขายสร้
Dm 
อย.. 
 
อยู่บ
นดอยปุ

INSTRU | C | Am | Dm | G |
INSTRU | C | Am | Dm G | C |

 
เปิ้นบอ
Am 
กว่าจะมาข
Dm 
 
ข้าเจ้าก่อร
อ..มาแล้วเป๋นปี๋
 
ป้อแ
Am 
ม่..ถ่าปู๋สะลี
Em 
 
อ้ายบ่าวตั๋วดี
Dm 
..หายแซบ 
 
หายสอ

 
ข้าเจ้
า..บ่เจื้อแหมแล้
Am 
 
จะแต่งกับแม้
Dm 
ว..ไปอยู่ป๋ายดอ
 
ขายผ้า
 ขายเพชร 
 
ขายพล
Am 
อย
 
ขายแหวน ขายสร้
Dm 
อย.. 
 
อยู่บ
นดอยปุ

OUTRO | C | Am | Dm | G |
OUTRO | C | Am | Dm G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites