หนาวแสงนีออน – ไม้เมือง


INTRO | Am | Am | C | G |
INTRO | Dm | Dm | C G | Am |

 
มองดาว
Am 
ใส 
 
ผ่านใจเต็มฝัน
 
คนอยู่ทางบ้
าน 
 
จะรู้หรือเ
Am 
ปล่า
 
คืน
นี้มีหนึ่งคนเหงา
 
ฝากคำกับด
าวบอกว่ายัง
Am 
ห่วง

 
ใน
วันที่นก
บินแรม
Am 
ทาง
 
โบกปีกค
ว้างอยู่กลางเมือง
Am 
หลวง
 
พกค
วามรู้ต่ำกับดวง
 
ติดตามถาม
Em 
ทวงหนทางสร้าง
Am 
ฝัน

 
อยู่ห้อง
Am 
เช่ากินข้าวริมทาง
 
ทำงานรับจ้
างได้ตังค์นิดห
Am 
น่อย
 
คือความจ
ริงที่ท้าให้ถอย
 
แต่ใจดวงน้
อยไม่ยอมไหว
Am 
หวั่น

 
ความ
ฝันและ
คำสัญ
Am 
ญา
 
ก่อนหักใจ
ลาบ้านเฮาวัน
Am 
นั้น
 
ความห
มายบ่เกยแปรผัน
 
ยังเชื่อสัก
Em 
วันฟ้าคงเข้า
Am 
ข้าง

 
อยู่บ้านเ
ฮายามหนาว
 
ก็ห
นาวแค่เพียงกาย
 
ข้างกอง
ไฟยังมีไอ
อุ่น
 
กลับจาก
Dm 
นายังหอมละมุน
 
กรุ่นดอกรา
ตรีลอยลมข้าง
E7 
ทาง

 
อยู่เมืองห
ลวงยามเหงา
 
ทนห
นาวโดยเดียวดาย
 
ตากแสง
ไฟนีออนก็ไม่ส
ร่าง
 
ดั่งเศษ
Dm 
ดาวลอยในฟ้า
Am 
กว้าง
 
พรุ่งนี้เส้นท
างจะเป็นอย่าง
ไร

 
หลับตา
Am 
ฝันถึงภาพบ้านเฮา
 
ยังเห็นยอดพ
ร้าวไหวในแสง
Am 
เดือน
 
ลมห
นาวคืนนี้ย้ำเตือน
 
ผ่านอีกหนึ่งเ
ดือนแล้วในเมือง
Am 
ไกล

 
เฝ้า
ฝันถึง
วันได้
Am 
ดี
 
มีงาน
ที่ตามวาดหวัง
Am 
ไว้
 
คือ
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบฮัก
Em 
ไปซบอุ่นไอ
Am 
ดิน

INSTRU | Am | Am | C | G |
INSTRU | Dm | Dm | C G | Am |

 
อยู่บ้านเ
ฮายามหนาว
 
ก็ห
นาวแค่เพียงกาย
 
ข้างกอง
ไฟยังมีไอ
อุ่น
 
กลับจาก
Dm 
นายังหอมละมุน
 
กรุ่นดอกรา
ตรีลอยลมข้าง
E7 
ทาง

 
อยู่เมืองห
ลวงยามเหงา
 
ทนห
นาวโดยเดียวดาย
 
ตากแสง
ไฟนีออนก็ไม่ส
ร่าง
 
ดั่งเศษ
Dm 
ดาวลอยในฟ้า
Am 
กว้าง
 
พรุ่งนี้เส้นท
างจะเป็นอย่าง
ไร

 
หลับตา
Am 
ฝันถึงภาพบ้านเฮา
 
ยังเห็นยอดพ
ร้าวไหวในแสง
Am 
เดือน
 
ลมห
นาวคืนนี้ย้ำเตือน
 
ผ่านอีกหนึ่งเ
ดือนแล้วในเมือง
Am 
ไกล

 
เฝ้า
ฝันถึง
วันได้
Am 
ดี
 
มีงาน
ที่ตามวาดหวัง
Am 
ไว้
 
คือ
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบฮัก
Em 
ไปซบอุ่นไอ
Am 
ดิน

 
คือ
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบฮัก
Em 
ไปซบอุ่นไอ
Am 
ดิน

OUTRO | Dm | Dm | C G | Am |