เบิดความ
A 
คึด 
 
อึดเวียกอิหลีเ
B 
นาะ
 
ว่างหลายซั่
G#m 
นบ่น้อจังมาล้อมาตั๋
C#m 
วกัน
 
ซอดพ้อว้อแพ้
A 
แว้ 
 
ส่อหล่อแส่แหล่จังซี่จัง
B 
ซั่น
 
โอ๊ยเป็นตาหน่าย
E 
คัก..
B 
.

INSTRU | E | C#m | A | B | B |

 
โสดมาได้สัก
E 
พักห่างความฮักได้จัก
C#m 
หน่อย
 
แผลหัวใจค่
A 
อย ๆ ฟื้นโตจากฮักเ
B 
ก่า
 
อยู่เมาะ ๆ แ
E 
มะ ๆ ชวนหมู่ไปกินเ
C#m 
หล้า
 
บ่คึดว่าสิเห
A 
งาย่อนฮักอีกจักเ
B 
ทือ

 
โสดบ่ได้พอค
E 
ราวสาวกะแอดเฟ
C#m 
สมา
 
แชทมาเว้ามา
A 
จาหวานย้อยอ่อยเห
B 
ยื่อ
 
คึดอยู่ว่าสิ
E 
คบ 
 
ลองเบิ่งอีกจั
C#m 
กเทือ
 
บาดสุดท้ายจบเ
A 
จือ 
 
หายจ้อยมิด
B 
จั๊ด

 
โอ๊ย… เบิดความ
A 
คึด 
 
อึดเวียกอิหลีเ
B 
นาะ
 
ว่างหลายสั่น
G#m 
บ้อ 
 
จั่งมาล้อมาตั๋ว
C#m 
กัน
 
ซอดพ้อว้อแพ้แ
A 
ว้ 
 
ส่อหล่อแส่แหล่จังซี่จัง
B 
ซั่น
 
โอ๊ยเป็นตาหน่าย
E 
คัก..
E7 
.

 
หยอดมาหยอกให้
A 
ฮักทักแชทกะบ่ต
B 
อบ
 
สตาร์ทหรือสิส
G#m 
ต็อปไปต่อก็ทาง
C#m 
ตัน
 
พอแต่น้องบอก
A 
ว่า 
 
บ่ได้คึดอิหยังทั้ง
B 
นั้น
 
อ้ายสตั๊นไปสามน
E 
าที..
B 
.

INSTRU | E | C#m | A | B |
INSTRU | E | C#m | A | B |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | A | B | E | B |

 
โสดบ่ได้พอค
E 
ราวสาวกะแอดเฟ
C#m 
สมา
 
แชทมาเว้ามา
A 
จาหวานย้อยอ่อยเห
B 
ยื่อ
 
คึดอยู่ว่าสิ
E 
คบ 
 
ลองเบิ่งอีกจั
C#m 
กเทือ
 
บาดสุดท้ายจบเ
A 
จือ 
 
หายจ้อยมิด
B 
จั๊ด

 
โอ๊ย… เบิดความ
A 
คึด 
 
อึดเวียกอิหลีเ
B 
นาะ
 
ว่างหลายสั่น
G#m 
บ้อ 
 
จั่งมาล้อมาตั๋ว
C#m 
กัน
 
ซอดพ้อว้อแพ้แ
A 
ว้ 
 
ส่อหล่อแส่แหล่จังซี่จัง
B 
ซั่น
 
โอ๊ยเป็นตาหน่าย
E 
คัก..
E7 
.

 
หยอดมาหยอกให้
A 
ฮักทักแชทกะบ่ต
B 
อบ
 
สตาร์ทหรือสิส
G#m 
ต็อปไปต่อก็ทาง
C#m 
ตัน
 
พอแต่น้องบอก
A 
ว่า 
 
บ่ได้คึดอิหยังทั้ง
B 
นั้น
 
อ้ายสตั๊นไปสามน
E 
าที..
B 
.

 
โอ๊ย… เบิดความ
A 
คึด 
 
อึดเวียกอิหลีเ
B 
นาะ
 
ว่างหลายสั่น
G#m 
บ้อ 
 
จั่งมาล้อมาตั๋ว
C#m 
กัน
 
ซอดพ้อว้อแพ้แ
A 
ว้ 
 
ส่อหล่อแส่แหล่จังซี่จัง
B 
ซั่น
 
โอ๊ยเป็นตาหน่าย
E 
คัก..
E7 
.

 
หยอดมาหยอกให้
A 
ฮักทักแชทกะบ่ต
B 
อบ
 
สตาร์ทหรือสิส
G#m 
ต็อปไปต่อก็ทาง
C#m 
ตัน
 
พอแต่น้องบอก
A 
ว่า 
 
บ่ได้คึดอิหยังทั้ง
B 
นั้น
 
อ้ายสตั๊นไปสามน
E 
าที..
B 
.

 
ว่างคักเนาะ..
E 
.

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites